Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 3.

/autor: /,

 

obr.24.jpg
Obr. č. 24 – degradace vnější povrchové vrstvy fólie
obr.25.jpg
Obr. č. 25 – flek s degradovanou vrchní vrstvou fóliové hydroizolace – je patrná výztužná vložka
obr.26.jpg
Obr. č. 26 – detail předchozího
obr.27.jpg
Obr. č. 27 – letecký pohled na střešní plášť s vyznačením ploch se zvýšením namáháním větrem oblast č. 1
obr.27b.jpg
Obr. č. 27b – nerovnoměrná barevnost povrchu fólie
obr.28.jpg
Obr. č. 28 – různobarevné plochy fóliové hydroizolace

 

 
Různé zbarvení hydroizolačního povlaku z fólií mPVC signalizuje různé stárnutí jednotlivých částí tohoto povlaku. Tedy je to velmi nebezpečný fenomén, které můžeme označit jako vymývání povrchu fólií, kdy se vymývá nejen vlastní hmota, ale zejména změkčovadla, která zajišťují ohebnost hydroizolačního povlaku. 
Při pohledu z obvyklé perspektivy vidím jen část a představa celkového zhodnocení je možná pouze při použití snímkování z dronů, což je příklad obr. č. 27b, který dokladuje rozdílnou barevnost hydroizolačního povlaku střešního pláště.
Pomocí tohoto typu vizuální defektoskopie je možné identifikovat anomálie, které nejsou při procházení po střešním plášti patrné. Současně tato analýza může sloužit k systému, rozsahu, resp. rozhrnutí o prioritách oprav.
 
obr.29.jpg
 
Obr. č. 29 – lokálně vymytá fólie
 
 
obr.30.jpg
 
Obr. č. 30 – detail lokálně vymyté fólie
 
Srovnávací mikroskopická studie fóliové hydroizolace, která vykazuje velmi rychlé stárnutí. 
Na první následující fotografii je obraz vnějšího povrchu fólie, který byl odebrán z přesahu krytého proti vlivu UV záření. Na druhém obrázku je fotografie povrchu po 4 letech na slunci jižní Moravy, kde došlo k výrazné evaporaci změkčovadel z tohoto materiálu. Z toho důvodu také došlo ke zmenšení hmoty vystavené tomuto UV záření a popraskání hmoty ve formě mikrokrokodýlingu, což je ekvivalent krokodýlingu u asfaltových hydroizolací. V důsledku zvýšené odpařovací plochy se proces stárnutí, evaporace změkčovadel, dále akceleruje. 
obr.31.jpg
 
Obr. č. 31 – mikrofotografie povrchu z přesahu – materiál byl chráněn před UV zářením a dalšími klimatickými jevy
 
 
obr.32.jpg
 
Obr. č. 32 – mikrofotografie povrchu mimo přesah – materiál byl vystaven UV záření a dalším klimatickým jevům
 
 
2.5. Snižování přímých nákladů na výrobek
 
• používání levných, nestandardních komponentů
• zeslabování všech technických a geometrických vlastností
• zvyšování podílu plniva ve výsledném materiálu
• snižování energetické náročnosti výroby, zejména snižování výrobní teploty a obdobná opatření
 
Výše uvedené kroky mají ve většině případů za důsledek snižování životnosti vyrobeného materiálu, který se projevuje různými druhy, zejména se jedná o praskání a jeho delaminaci.
 
 
U zvyšování % plniva přistupuje další druh poruchy, a to technologický – kdy hydroizolační materiál jde jen velmi špatně a nespolehlivě svařit. Variantou na tuto situaci je zvyšování % plniv v průběhu životnosti. Postupně migrující změkčovadlo snižuje hmotnost výsledného výrobku, kde poměrově se zvětšuje podíl plniv. V důsledku tohoto procesu dochází k delaminaci spojů, byť prvotně dobře provedených.
 
Další část článku si můžete přečíst v příštím týdnu.
Fotografie: autort