Nové normy 10/15

/autor: /
Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2015. 


VYDANÉ ČSNČSN EN 16247-5 (01 1505)


kat.č. 98530

Energetické audity – Část 5: Kompetence energetických auditorů
Vydání: Říjen 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 01 3406

kat.č. 98479

Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech
Vydání: Říjen 2015
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech; z 1987-05-11
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10318-1 (80 6172)

kat.č. 98573

Geosyntetika – Část 1: Termíny a definice; (idt ISO 10318-1:2015)
Vydání: Říjen 2015
Jejím vydáním se zrušuje
část ČSN EN ISO 10318 (80 6172); Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10318-2 (80 6172)
kat.č. 98574
Geosyntetika – Část 2: Symboly a piktogramy; (idt ISO 10318-2:2015)
Vydání: Říjen 2015
Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN EN ISO 10318-1 (80 6172) z října 2015 se zrušuje ČSN EN ISO 10318 (80 6172) Geosyntetika – Termíny a definice; Vydání: Březen 2006

ZMĚNY ČSN


ČSN EN 13830 (74 7209)

kat.č. 98636

Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
Vydání: Září 2004

Změna Z1
Vydání: Říjen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12730 (72 7647)
kat.č. 98119
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro
hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti statickému zatížení;
EN 12730:2015

Platí od 2015-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12730 (72 7647) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti statickému zatížení; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1364-1 (73 0853)
kat.č. 98480
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny+); EN 1364-1:2015
Platí od 2015-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny; Vydání: Květen 2000

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1366-2 (73 0857)
kat.č. 98270
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky;
EN 1366-2:2015

Platí od 2015-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky;
Vydání: Únor 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13381-9 (73 0858)
kat.č. 98102
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních
prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině;
EN 13381-9:2015
Platí od 2015-11-01

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ