Nové normy 11/2019

/autor: /

Dne 8. listopadu 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15316-4-3 (06 0401)
kat.č. 508725
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností
soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy,
Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; Vydání: Listopad 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie
a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy,
Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; Vyhlášena: Listopad 2017

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU UŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246)
kat.č. 508117
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI)
vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
EN 15101-1:2013+A1:2019; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15101-1 (72 7246) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
Vydání: Květen 2014

ČSN EN 12150-1+A1 (70 1570)
kat.č. 508116
Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis; EN 12150-1:2015+A1:2019; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12150-1 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis; Vydání: Listopad 2017

ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246)
kat.č. 508117
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI)
vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
EN 15101-1:2013+A1:2019; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15101-1 (72 7246) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
Vydání: Květen 2014

ČSN EN 12697-5 (73 6160)
kat.č. 507908
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 5: Stanovení maximální objemové
hmotnosti; EN 12697-5:2018; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-5 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN 12697-8 (73 6160)
kat.č. 507909
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových
směsí; EN 12697-8:2018; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-8 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí; Vydání: Květen 2004

ČSN EN 12697-30 (73 6160)
kat.č. 507910
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým
zhutňovačem; EN 12697-30:2018; Platí od 2019-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-30 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem; Vydání: Říjen 2012
kat.č. 507910

Zdroj: http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz