Ukončení fóliové hydroizolace na svislých konstrukcích, resp. na prostupech (správné/nesprávné)

/autor: /,

Obr. č. 1 – systémové ukončení fóliových hydroizolací na svislých konstrukcích

V případě ukončení na plechových konstrukcích je možné fóliové lišty přinýtovat k podkladu slepými nýty (převzato z www.fatra.cz)

Ing. Na výše uvedených konstrukčních detailech je patrné korektní ukončení fóliového hydroizolačního povlaku pomocí standardních postupů, tedy pomocí ukončení na tvarovaných lištách z poplastovaného plechu. Hydroizolační povlak je k těmto lištám navařen a vlastní lišty jsou dotmeleny trvale pružnými tmely např. typu PUR.
Tímto způsobem ukončená fólie může velmi dlouho spolehlivě fungovat.
Bohužel, i když tento způsob je obvyklý, se vyskytují experimenty, které se snaží využít jiné materiály, které šetří množství práce a jsou levnější. Výsledkem je pak nefunkční konstrukční detail a v některých případech použité materiály i ničí vlastní, použité hydroizolační materiály. V tomto konkrétním případě byly na ukončení hydroizolace použity samolepící asfaltové materiály nanesené na kovové al. fólii. Kromě toho, že odolávají teplotám do 60–70 °C, tak mají jednu velmi špatnou vlastnost – stékají pod gravitací dolů přes hydroizolační fólii.
Změkčovadlové fólie např. typu mPVC nejsou odolné proti vlivu asfaltu, tedy nesmí s ním být v trvalém kontaktu. V tomto případě jsou. Takže nejen, že konstrukční detail po určité době nefunguje, ještě navíc použité řešení způsobí degradaci vlastní hydroizolační folie.

Obr. č. 2 – na každém střešním plášti se vyskytuje velké množství různých nástaveb na které je nutné hydroizolační fólie vytáhnout


Obr. č. 3 – pohled na střechu s ukončením hydroizolace asfaltovou samolepkou ne čtvercovém prostupu

 


Obr. č. 4 – kromě vlastní vizuální prohlídky na této střeše byla prováděna ještě impedanční defektoskopie


Obr. č. 5 – masivně stékající asfalt z asfaltové samolepící pásky na čtvercovém prostupu


Obr. č. 6 – masivně stékající asfalt z asfaltové samolepící pásky na čtvercovém prostupu, již dokonce se spadlou al. fólií


Obr. č. 7 – pohled na střechu s ukončením hydroizolace asfaltovou samolepkou na čtvercovém prostupu


Obr. č. 8 – stékající asfalt a odpadávající al. fólie z konstrukčního detailu ukončení fóliové hydroizolace na světlíku


Obr. č. 9 – ukončení pomocí samolepící pásky na kruhovém prostupu


Obr. č. 10 – ukončení pomocí samolepící pásky na kruhovém prostupu

Samolepící asfaltové pásky mnohdy slouží k provizornímu utěsnění něčeho, ale jejich životnost při tomto použití je opravdu velmi krátká. Nefunkční konstrukční detail má však ještě jeden negativní bonus. Asfaltová degradace není slučitelná se změkčovadly fólie mPVC, které absorbuje a tím dochází k urychlené degradaci fóliových hydroizolačních materiálů, které pak nesplňují očekávání na obvyklou životnost.