Pochozí střešní pláště s betonovými vrstvami

/autor: /

Jakékoliv střešní pláště jsou náročnou konstrukcí, kde se chyby nepromíjí, protože jsou velmi patrné. U střešních plášťů, které mají i další funkce, je možno očekávat i další kvanta možností chyb a v důsledku toho je možno očekávat i další chyby a problémy.


Jedním ze závažných problémů u pochozích, ale i u jiných užitných střešních plášťů, je vyplavování vápenných složek z betonu. Jedná se o obvyklý fenomén, ale s velmi nepříjemnými důsledky. Tyto důsledky jsou patrné i na fotografiích.


V čem je příčina? Střešní pláště, které ve své skladbě mají betonové vrstvy (ochranné, roznášecí atd.) jsou vystaveny vlivu vody. V případě nedostatečných spádů nebo v případě odvodňovacích anomálií je tato betonová vrstva neustále ve vodě a je čas, aby tato voda vylouhovala součásti betonu, které se ale o kus dál usadí. A usadí se v odvodňovacím systému tak, jak je vidět na následujících fotografiích.


 Jak se tomuto vyhnout? Základní radou je, co nejrychleji odvést vodu ze střešního pláště tak, aby voda neměla čas beton vylouhovat. To je možné provést pomocí spádů, včetně kombinace s drenážními vrstvami. Samozřejmě i betony je možné upravit tak, aby se tyto výluhy minimalizovaly.Obr. 1 Pohled na odhalenou vpust. Jsou zde patrná poškození v oblasti zesilujícího pásu fóliové izolace.
 
Obr. 2 Voda stojící v izolačním souvrství. V pravé části obrázku je patrná betonová mazanina.


Obr. 3 Pohled na demontované potrubí a vpust střešního pláště, kde jsou patrné výluhy z betonu.


Obr. 4 Návaznost na kanalizaci u paty sloupu, kde jsou opět patrné usazeniny z vylouhovaného betonu.


Obr. 5 Detail zanesené části kanalizačního potrubí u paty sloupu


Obr. 6 Ještě jeden pohled na vpust a demontované kanalizační potrubí s patrnými usazeninami