Protan Blueproof

/autor: /, ,

Systém Protan BlueProof umožňuje kontrolovaně a postupně vypouštět dešťovou vodu do kanalizace, a snižuje tak nadměrný tlak vody, který způsobuje povodně a škody na majetku. Jedná se vlastně o řízené zeslabení negativního účinku prudkých lijáků.

Více urbanizace, zhoršující se klimatické podmínky a extrémní dešťové srážky způsobují, že stávající odtokový a kanalizační systém se často nedokáže vyrovnat s náhlým velkým množstvím vody. Protan BlueProof je revoluční systém „tlumení“ vody pro nové i stávající střechy, schválený renomovanou společností SINTEF (jeden z největších nezávislých výzkumných institutů v Evropě – pozn.). Protan BlueProof využívá stávající plochu střechy k zadržení dešťové vody. Díky tomu způsobem nemusíte investovat do jiných řešení, Protan BlueProof představuje nákladově nejefektivnějším řešení na trhu.

Výkyvy počasí jsou stále extrémnější, budovy musí odolat často silným bouřkám a krátkodobým průtržím mračen. To vytváří obrovský problém s přebytečnou vodou a záplavami. Stávající kanalizace nejsou dimenzovány na „nové“, extrémní počasí. 1/3 vlastníků nemovitostí oslovených společností Protan v dotazníku z roku 2016 uvedla, že byli v posledních třech letech vystaveni nadměrnému množství srážkové vody

Nejpalčivější problém představují velká města, kde je půda utěsněna nepropustnou dlažbou. To znamená ztrátu zelených ploch, které dříve odváděly dešťové srážky. Extrémní počasí pak nemilosrdně zasáhne a stojí společnost obrovské částky peněz. Potřebujeme udržitelná řešení, která mohou účinně pomoci vyřešit současné i budoucí problémy způsobené bouřkovými povodněmi. Protan BlueProof dokáže společnosti ušetřit mnoho peněz. Protan BlueProof je vhodný pro novostavby i pro renovace objektů. Montáž se provádí podobně jako u běžné hydroizolace střechy. Nejběžnější je mechanické, popř. vakuové kotvení, podle toho, co je pro danou budovu nejvhodnější.

Společnost Protan zajišťuje výpočet odtoku vody ze střechy pomocí vlastního softwaru Protan BlueKalk. Protan BlueKalk počítá hloubku vody, celkový objem vody a hmotnost na plochu střechy. Při výpočtech se bere v úvahu návrh střechy, spádová a povrchová plocha, srážky. Výpočet poskytuje úplný přehled všech součástí, které mají být zahrnuty do vlastností systému.

Všechny střechy vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. Střešní systém Protan BlueProof vyžaduje každoroční inspekci, aby se předešlo nepříznivým událostem. Systém BlueProof lze úspěšně kombinovat s rekreačními oblastmi, ekologickými (zelenými) zónami a výrobou energie. Společnost Protan vnímá otázku životního prostředí vážně a zabývá se udržitelnými řešeními. To je také důvod, proč environmentální nadace Bellona Foundation navázala spolupráci se společností Protan a zdůraznila, že společnost Protan propaguje udržitelná řešení pro stavebnictví. Střešní krytina Protan má environmentální certifikaci a lze ji recyklovat.

Systém Protan BlueProof rozhodně nelze považovat za jediné a jednoduché řešení současných problémů se zvládáním srážek. Domníváme se však, že při správném využití a zapracování, spolu s ostatními technickými řešeními, může být zajímavou možností, jak v průmyslových a urbanizovaných aglomeracích lépe zvládat přívalové deště, jejichž četnost se bude do budoucna spíše zvyšovat než naopak.

Protan BlueProof má oproti tradičním řešením několik zásadních výhod:

• k zadržení vody nastává na střeše a nezabírá žádnou jinou plochu.
• nevyžaduje demontáž, výkopové a zemní práce
• nákladově efektivní řešení – méně dodavatelů, žádné další požadované instalace na staveništi.
• důvěryhodnost – na zdárném výsledku se společnost Perotan podílí již ve fázi plánování. Systémové řešení má technické schválení SINTEF.

Kontakt:

www.izolprotan.cz

info@izolprotan.cz, tel. 724 966 794

Reference
Grandahl bil, Sarpsborg
Nová budova Grandahl Bil v Sarpsborgu je prvním oficiálním stavebním projektem v Norsku, v jehož rámci byl na místo klasické retenční nádrže v zemi použit systém BlueProof.
Účel budovy: prodejna automobilů
Lokace: Sarpsborg
Plocha: 2 500 m2
Typ: zachycení dešťové vody na střeše
Produkt: Protan BlueProof
Zákazník: Grandahl bil
Nová budova Grandahl Bil v Sarpsborgu je prvním oficiálním stavebním projektem v Norsku, u něhož byl na střeše vybudován „bazén“ na utlumení vody místo retenční nádrže v zemi. Toto řešení si vyžádaly nové požadavky místního úřadu a nutnost složitě vykopat a následně převážet 100 m3 zeminy, desítky nákladních vozidel a dopravní komplikace. Nové řešení se ukázalo jako praktické pro daný stavební projekt a současně znamenalo i značný environmentální bonus. Střecha o rozloze 2 500 metrů čtverečních může během extrémních srážek pojmout a zadržet až 70 tun vody. Zastřešení bylo zahájeno v červnu 2017 a dokončeno v červenci 2017.

Union Scene, Drammen
Součástí obchodní strategie realitní společnosti Entra je být lídrem v oblasti životního prostředí. Protan Blue Proof byl proto při rekonstrukci střechy přirozenou volbou.
Účel budovy: kulturní zařízení
Lokace: Drammen
Plocha: 650 m2
Produkt: Protan BlueProof
Typ: zachycení dešťové vody na střeše
Zákazník: Entra Eiendom
Entra Eiendom vlastní starou tovární budovu, která v současné slouží jako divadelní scéna. Budova byla zrekonstruována v roce 2017, kdy bylo také rozhodnuto přidat 600 metrů čtverečních systému BlueProof. Řešení má dva odtoky. To znamená, že střecha dokáže uložit a zadržet až 180 litrů dešťové vody.

Union Scene, Drammen
Součástí obchodní strategie realitní společnosti Entra je být lídrem v oblasti životního prostředí. Protan Blue Proof byl proto při rekonstrukci střechy přirozenou volbou.
Účel budovy: kulturní zařízení
Lokace: Drammen
Plocha: 650 m2
Produkt: Protan BlueProof
Typ: zachycení dešťové vody na střeše
Zákazník: Entra Eiendom
Entra Eiendom vlastní starou tovární budovu, která v současné slouží jako divadelní scéna. Budova byla zrekonstruována v roce 2017, kdy bylo také rozhodnuto přidat 600 metrů čtverečních systému BlueProof. Řešení má dva odtoky. To znamená, že střecha dokáže uložit a zadržet až 180 litrů dešťové vody.