Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 4.

/autor: /,
2.6. Praskání fóliových hydroizolačních materiálů – důsledek migrace změkčovadel
 
obr.33.jpg
 
Obr. č. 33 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel
 
 
obr.34.jpg
 
Obr. č. 34 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel
 
 
obr.35.jpg
 
Obr. č. 35 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel
 
 
2.7. Termovizní hodnocení defektů hydroizolací
 
I pod malými prasklinami dochází k zatékání do izolačního systému. Jednou z možností, jak tyto problémy hledat, je termovize, viz následující obrázky. Jedná se ale o partikulární a nesystémové hledání, které je nutné velmi pečlivě a kvalifikovaně vyhodnocovat, jinak je možné očekávat výrazné nepřesnosti v interpretaci výsledků.
 
obr.36.jpg
 
Obr. č. 36 – odebírání vzorku hydroizolačního materiálu – syntetické fólie PVC
 
 
obr.36b.jpg
Obr. 36b detail předešlého
 
Na následujících obrázcích je patrný vliv této relativně malé praskliny na tepelnou izolaci. Je patrné výrazné zatékání, kterého je tato trhlina příčinou a její vliv na rovnoměrnost tepelnětechnických charakteristik je patrná na termovizním snímku viz dále.
 
obr.37.jpg
 
Obr. č. 37 – dokumentace zatékání trhlinou – detail viz výše
 
 
obr.38.jpg
 
Obr. č. 38 – termosnímek – resp. vliv na povrchovou teplotu při zatékání do střešního pláště
 
 
obr.39.jpg
 
Obr. č. 39 – detail typického porušení fólie v důsledku migrace změkčovadel
 
Z typického praskání v důsledku migrace změkčovadel dochází k rozrůstání prasklin ve směrech hlavních prasklin, kde se vytváří prohlubně, protože v nich se prioritně koncentruje úbytek změkčovadel, tedy i úbytek hmoty hydroizolační fólie, který se právě projevuje těmito rozrůstajícími se prohlubněmi.
 
obr.40.jpg
 
Obr. č. 40 – detail typického porušení fólie v důsledku mechanického porušení
 
 
Na výše uvedených obrázcích jsou jasně patrné rozdíly mezi mechanickým poškozením hydroizolační fólie a její degradací v důsledku migrování změkčovadel. U mechanického poškození jsou ostré konce proražení, u migrace změkčovadel jsou jednotlivé linie porušení doplněny o prohlubeniny, které pokračuji v dominantních směrech poškození hydroizolačního fóliového materiálu.
 
obr.41.jpg
 
Obr. č. 41 – praskání syntetické fólie v důsledku migrace změkčovadel
 
 
obr.42.jpg
 
Obr. č. 42  – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel
 
 
Degradace hydroizolačního povlaku ze syntetických fólií v důsledku nerovnoměrné migrace změkčovadel z fóliového hydroizolačního materiálu typu PVC. Jedná se o bodové až liniové trhliny nebo prohlubeniny, které mohou být velmi rozličných tvarů.
Důležitým faktorem je, že kolem dokonalých trhlin se vyskytují prohlubeniny v hydroizolačním materiálu, které signalizují trhliny nedokonalé. V důsledku pokračování procesu degradace tyto nedokonalé trhliny se změní v dokonalé.
Tyto poruchy se vyskytují v četnosti desítek případů a objevují se průběžně. V současné době jsou příklady, kdy první poruchy tohoto typu začínají po 3 letech od dokončení. S průběhem času se jejich četnost zvětšuje.
Vlastní inicializace je vždy silového charakteru – tj. pohyb fólií, provozní pochyb po fólii atd.
 
Fotografie: autor