Regenerace panelových domů musí pokračovat

/autor: /

Rekordních 370 delegátů se účastnilo III. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, zaměřené na sanaci obvodových plášťů, lodžií a střech.


Konferenci za odborné garance Centra stavebního inženýrství a. s. Praha, pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele SFRB, pořádala společnost STAVOKONZULT  11. – 12. prosince 2007 v Hradci Králové.


Účastníci konference konstatovali, že stát by měl i v budoucnu podporovat komplexní regeneraci panelových domů, zvláště prostřednictvím dotací z programu PANEL a to z několika důvodů:


– regenerace panelových bytových domů, provedena v souladu se zásadami stavební fyziky a příslušnými stavebními předpisy, vede k výraznému snížení energetické náročnosti a prodloužení životnosti „paneláků„


– Nižší spotřeba energie pro vytápění těchto domů znamená snížení emisí CO2, prachových částic a dalších exhalací v řádech tisíců tun ročně.


– Komplexní regenerace všech panelových domů v ČR, zahrnující opatření ke snížení jejich energetické náročnosti na minimální požadavky vyhlášky 148/2007 by dle odborných odhadů znamenala roční úsporu nákladů na vytápění ve výši přibližně 7,5 miliardy Kč.


– Opravené panelové domy nájemníkům přinášejí zvýšení standardu bydlení, zabraňují tzv. sociálnímu vyloučení obyvatel sídlišť a tím vzniku ghet, jak je známe ze zahraničí.


– regenerace panelových domů výrazně přispívá ke snižování nezaměstnanosti v jednotlivých regionech, počet pracovníků zapojených do regeneračních prací je plně srovnatelný s počtem zaměstnanců velkých zahraničních investorů, kteří za poslední 2 roky otevírají své závody v Česku.


Investoři (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obce) však musí do rekonstrukce svých domů zapojit experty s dlouhodobou zkušeností v tomto oboru, zvláště energetické auditory a na realizační firmě nezávislé technické dozory investora. Využít lze služeb renomovaných expertních znaleckých ústavů, které těmito pracovníky zpravidla disponují.


S přibývajícím počtem rekonstruovaných domů totiž přibývá reklamací vad v drtivé většině vzniklých nedodržováním závazných technologických postupů a nevhodně zvolených materiálů.


Další informace a některé z příspěvků konference budou od ledna publikovat server www.panelovedomy.cz i další mediální partneři konference.