Stavebněprávní problematika při snižování energetické náročnosti budov v praxi

/autor: /

Téma přednášky vědomě vybočuje z technické roviny zaměření konference. Zůstalo stále cíleno na nízkoenergetickou výstavbu, ale z úhlu právní a ekonomické souvislosti. Jde o neméně důležitý aspekt výstavby, který je často v praxi ze strany stavebníků, projektantů a stavebních úřadů opomíjen. Technická invence a nízkoenergetické řešení stavby se snadno co důležitosti může dostat souhrou skutečností do sekundární role.


Celý příspšvek Ing. Pavla Zídka je možné přečíst si zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011, leden 2011