Těšíme se na Vás i v roce 2009

/autor: /

Vážení přátelé internetového portálu www.izolace.cz,


rádi bychom Vám všem popřáli klidné vánoční svátky a šťástný nový rok.


Doufáme, že jsme Vám byli po celý rok dobrým rádcem a příjemným společníkem.


S radostí jsme pro Vás uveřejňovali články v podobě příspěvků z odborných konferencí nebo články shrnující zkušenosti z praxe. Nabídli jsme Vám přehled o konání důležitých akcí v podobě konferencí, výstav a seminářů.


Zůstali bychom rádi Vaším věrným zdrojem přehledu o dění v této úzce specializované oblasti stavebnictví.


Děkujeme Vám čtenářům i partnerům za podporu a těšíme se na další spolupráci v roce 2009.


 


Redakce