Tisková zpráva – 10 doporučení pro lehkou akustickou podlahu

/autor: /

Bohumín, 27. listopadu 2018 – Plovoucí podlaha je základem pro pohodové a komfortní prostředí v interiéru. Správně zvolená skladba podlahy ochrání domov před nepříjemnými zvuky z přilehlých místností nebo bytů. Skvělé akustické vlastnosti má lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® s izolační vrstvou z kamenné vlny ROCKWOOL.
Hluk snižuje naši schopnost soustředit se, zhoršuje kvalitu odpočinku a spánku, vyvolává stres a podráždění. V dlouhodobém horizontu může přispět až k nenávratnému poškození zdraví. Základem zvukové pohody v každém domově by měla být správně vybraná a odborně instalovaná plovoucí podlaha. Důležitou vlastností podlahových konstrukcí je jejich schopnost eliminovat šíření hluku mezi jednotlivými podlažími.
Lehké plovoucí podlahy obecně patří mezi charakterově a materiálově jednodušší typ podlah. Mezi jejich velké výhody patří snadnější a rychlejší montáž a kompletace. Lehké podlahy jsou ideální pro použití v novostavbách, při rekonstrukcích na betonových nebo dřevěných stropech, ale také pro podlahy v dřevostavbách.
Nejčastější chybou, která se v akustické izolaci podlah objevuje, je chybějící specifikace účelu a použití podlahy ještě před samotným výběrem a instalací podlahového systému. Další problémy například vznikají při nevhodné kombinaci materiálů v jednotlivých vrstvách podlahy. Důsledkem pak jsou horší akustické vlastnosti nebo sesedání a boulení podlahy.

10 základních pravidel ROCKWOOL pro lehké plovoucí podlahy:

1. 1. Čistý a suchý podklad. Pro bezproblémovou funkčnost musí být podkladní vrstva podlahy suchá, čistá a především rovná. Montáž provádějte po dostatečném vyschnutí stavby a uzavření místa pokládky proti vnějším klimatickým vlivům.
2. 2. Rovinatost povrchu. Akustické izolační desky i OSB desky pokládejte na rovný povrch s maximální nerovností +/- 2 mm. Pokud jsou nerovnosti větší, je nutné podklad vyrovnat.
3. 3. Přizpůsobení prostředí. Abyste zamezili možnému kroucení desek či jejich boulení, měly by si desky před montáží navyknout na vlhkost v místnosti, a to alespoň 48 hodin před pokládkou. Balíky s deskami otevřete a desky od sebe oddělte.
4. 4. Akustické mosty. Izolační desky z kamenné vlny ROCKWOOL pokládejte pouze v jedné izolační vrstvě a těsně k sobě, aby nevznikaly žádné spáry, tzv. akustické a tepelné mosty.
5. 5. Správná orientace desek. Jednotlivé lamely nášlapné laminátové podlahy pokládejte vždy kolmo k hlavnímu zdroji světla, tj. okennímu otvoru. Pokud je více oken, tak se pokládá kolmo na směr silnějšího zdroje světla. Pokud použijete podlahu s jednou roznášecí vrstvou OSB desek, tak je pokládejte ve směru kolmém na delší rozměr místnosti.
6. 6. Spojování desek. OSB desky můžete k sobě spojit šroubováním (snadná montáž a demontáž podlahy v případě potřeby), sponkováním (rychlý a snadný způsob spojení desek bez velké pracnosti) nebo lepením (kde vrchní OSB deska krytá speciální povrchovou úpravou slouží jako nášlapná vrstva podlahy).
7. 7. Dilatační spáry. Z důvodu vzdušné vlhkosti v místnosti vytvořte dilatační spáry, aby se desky mohly roztahovat. Dilatační spáry je nutné provést v místech, kde desky sousedí např. s obvodovou zdí, vnitřní nosnou zdí, případně pevným krbovým základem Dilatační mezeru (minimálně 10 mm) ponechejte volnou nebo vyplňte pružným materiálem.
8. 8. Prostupy a vedení instalací. Před pokládáním plovoucí podlahy si rozmyslete, kudy povedete jednotlivé instalační prostupy, protože zhoršují akustické vlastnosti podlahy. Nosné příčky nesmí být postaveny na plovoucí podlaze. Nenosné příčky nedoporučujeme stavět na plovoucí podlahu. Nejdříve je nutné instalovat příčku a teprve následně pokládat akustickou plovoucí podlahu, v každé místnosti samostatně.
9. 9. Pokládání nášlapné vrstvy. Laminátové plovoucí podlahy pokládejte vždy volně. K roznášecí vrstvě podlahy je nelze lepit, přibíjet nebo upevňovat jiným způsobem. Koberce a PVC fólie pokládejte nejlépe volně na podkladní OSB desku. Pod kobercem je nutné vždy použít pojistnou PE fólii min. tl. 0,2 mm.
10. 10. Čištění a ochrana. Při čištění podlahy nanášejte jen takové množství tekutin, které je nezbytné pro čištění. Podlahu by mohly poškodit třeba ocelové drátěnky, agresivní rozpouštědla a silně alkalické přípravky. Ochranu podlahy před poškrábáním nebo promáčknutím zajistí plstěné podložky na nábytku nebo židle s měkkými gumovými kolečky.
Produktový tip pro lehkou plovoucí podlahu
Certifikovaný systém pro lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR® se skládá ze tří základních vrstev. V nášlapné vrstvě mohou být OSB lakované desky, laminát, parkety, PVC nebo keramická dlažba. Roznášecí vrstva je složená z velkoformátových desek OSB. Důležitou akusticky izolační vrstvu tvoří podlahová deska STEPROCK HD z kamenné vlny ROCKWOOL. Je ideální pro zlepšení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti podlah.

Systém AKUFLOOR® má vynikající akustické vlastnosti. Zlepšuje kročejovou neprůzvučnost stropů až o 30 dB. Kročejový hluk vzniká třeba při chůzi, nárazem předmětu na podlahu nebo při manipulaci s nábytkem. Podlahové systémy s kamennou vlnou také přispívají zároveň k tepelné pohodě.


Kontakty: Lukáš Klapil, Crest Communications Ostrava, E-mail: klapil@crestmorava.cz, Mobil: 603 824 194, Halina Kučerová, ROCKWOOL, a.s., E-mail: halina.kucerova@rockwool.com, Mobil: 606 700 614