Večerní procházka Prahou

/autor: /,

Také při procházkách Prahou, a to i její historickou částí (titulní obrázek zachycuje pohled na Strahovský klášter), je možné identifikovat vady a poruchy z hlediska vodotěsnosti. Tedy přesněji, poruchy ochrany stavebních konstrukcí před namáháním zemní vlhkostí nebo gravitační vodou.

Kromě krásně nasvětlené Prahy a jejích památek jsou cestou patrné i stavební konstrukce, které v moc pozitivním stavu nejsou. Na pravé straně horního obrázku je opěrná zeď, která je typickým příkladem nefunkčnosti ochrany proti vodě.

Detailní pohled na vlhkostní poruchy opěrné zdi

Při vědomí, že objekt nad touto zdí je nově rekonstruován, je divné, že se nenašly prostředky, které by zlepšily stav i této zdi. Zdi lemující hlavní přístup z Nerudovy ulice k Pražskému hradu.

Detailní pohled na vlhkostní poruchy opěrné zdi

Nejhorší na tom je, že v současné době provést izolace a zajištění takovéto zdi opravdu není problém. Je jen nutné vybrat vhodné technické řešení, které eliminuje jistě velmi vysoké zatížení zemní vlhkostí, resp. gravitační vodou. Ale to by v jednadvacátém století snad mělo být problémem jen finančním.