Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany.

Anotace:

Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková.

Sprayed polyurethanes are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies.

 

Spritz Polyurethane sind eine Technologie, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant.

 

Je nutné konstatovat, že polyuretany jsou vynikajícími materiál, které mají široké uplatnění v oblasti izolační techniky.

Zejména je pak možno jmenovat:

Tepelné izolace na bázi polyuretanů – PUR, nebo jejich varianta se velmi dobrou požární odolností PIR. Toto jsou vynikající tepelně izolační materiály, která při hodnocení tepelně technických vlastností patří k jedněm z nejlepších.

Vodotěsné izolace, zejména pak stříkané, které se používají na pevných podkladech a zejména při své modifikaci typu POLUREA představují vynikající izolační systém.

Dalším izolačním systémem, který je založen na polyuretanech jsou systém injektáží spodní stavby.

Nátěrové hmoty na bázi polyuretanů jsou opět další možností, kde se tyto materiály s úspěchem používat.

Trvale pružné tmely na bázi PUR jsou v současné době asi nejlepší tmely, které si udržují velmi dlouhou funkčnost, samozřejmě jsou vystaveny vnějšímu klimatickému namáhání, tedy je nutné je pravidelně kontrolovat, ale jejich funkčnost vzhledem k silikonům je významně lepší.

Obr. č.  1 – Kuriózní použití pěnových polyuretanů

Dopěňování detailů u stavebních konstrukcí je další oblastí uplatnění polyuretanů. Tyto montážní pěny jsou další významnou oblastí použití materiálů na bázi polyuretanů.

 

Shrnutí:

Polyuretany mají mnohočetné a úspěšné používání ve stavebnictví, zejména v oblasti izolací. Nicméně to neznamená, že jsou vhodné a úspěšné všude. Příklad/y, které jsou uváděny dále jsou právě orientovány negativně, tedy jsou orientovány na neúspěšné použití.

Obr. č.  2 – Celkový pohled na předmětný střešní plášť

 

Stříkané polyuretany na plochých střechách, které jsou vystaveny vnějšímu klimatickému namáhání, lze kvalifikovat jako významnou část slepých uliček, které se opravdu nepovedly. Z minulosti zde máme velké množství příkladů, kde tyto materiály zdaleka nesplnily požadavky svých uživatelů.

Současně existuje velké množství variant, kde sice základní polyuretanová pěna zůstává, ale mění se povrchová úprava a to od prostých nátěrů, tenkých nástřiků až po tlusté nástřiky „tzv polyuretanových fólií“. Tedy existuje obrovské množství variant, ale o úspěšnosti a dlouhodobé životnosti lze s úspěchem pochybovat, alespoň ze vzorku, který jsem/jsme mohli vidět ve své praxi.

V tomto případě dokumentuji střešní plášť na panelovém domě, kde na původní střešní plášť byla brutálně nastříkána polyuretanová pěna a to bez jakékoliv opravy podkladů a souvisejících konstrukcí.

Obr. č.  3 – Pohled na předmětný střešní plášť, kde je jasně patrné, že podkladní konstrukce nebyly nijak upraveny

Obr. č.  4 – Zastříkaný vnitřní žlab, kde dokonce stojí voda – tedy degradace je zesílena i mrazovými cykly, které dále polyuretan degradují

Obr. č.  5 – Stav střešních nástaveb

Na výše uvedeném obrázku je patrný stav stavebních konstrukcí, které byly použity jako podklad pro stříkaný polyuretan. Krycí deska kiosku je rozpadlá.

Obr. č.  6 – Dokumentace poškození nosných konstrukcí – panelů

U panelových objektů je velmi významným problémem koroze konstrukčních prvků, kterými jsou jednotlivé prvky spojovány.

Stejně tak je důležité ukončení střešního pláště po obvodě na klempířských prvcích, které spolehlivě ohraničují střešní plášť.

Obr. č.  7 – Konstrukční řešení prostupů atd. u předmětného střešního pláště

 

Na konstrukčních detailech, resp. v oblastech, kde nebylo moc vody, tam ještě zbyl vrchní nátěr, který měl chránit stříkaný polyuretan, resp. vytvořit vodotěsnou vrstvu na povrchu. To zcela evidentně dlouhodobě nefunguje.

Obr. č.  8 – Brutální řešení shrumáže konstrukčních detailů

                                                                   Obr. č.  9 – Výlez na střechu s kabelovým prostupem

Obr. č.  10 – Zapomenuté nefunkční prvky na střešním plášti, které nebyly při přípravě plochy odstraněny.

Při provádění každého izolačního systému střešního pláště, ale nejen, je nutné pečlivě připravit plochy pro např. izolační systém. V tomto případě je na střeše něco neidentifikovatelného, což nebylo odstraněno a bylo pouze postříkáno stříkaným polyuretanem.

Obr. č.  11 – Samovolně vytvořená dilatace

 

Kontinuální stříkání pěnového polyuretanu nerespektuje pohyby podkladních konstrukcí. Tj. nad dilatačními spárami se stříkaný polyuretan potrhá a předmětná trhlina je pak zdrojem dotace vody do této hmoty.

Obr. č.  12 – Ukončení na klempířských prvcích

Obr. č.  13 – Ukončení na závětrné liště a na dalších klempířských konstrukcích

Obr. č.  14 – Ukončení stříkaného polyuretanu na klempířských prvcích

 

Vzhledem k trhání od podkladu jsou návaznosti mezi pěnovým polyuretanem  a kovovou klemířinou přetřeny asfaltovým tmelem.

 

 

Kromě pozitiv, které polyuretany přinášejí jsou zde i výrazná negativa, která je nutné evidovat a pojmenovat. Jsou to zejména objemové, dilatační změny tohoto materiálu, které se pak projevují trháním od pevných podkladů nebo delaminací např. od klempířských prvků viz Obr. č 14, resp. trhání na samovolnou dilatační spárou, viz Obr. č. 11.

Pěněné polyuretany jsou nasákavé, zejména, když nejsou kryty kvalitní hydroizolací. Obvyklé nátěry, tak jako v tomto případě není možné kvalifikovat jako kvalitní a spolehlivou hydroizolací. Tedy porušeným, nevodotěsným povlakem na povrchu stříkaného proniká do pěnového polyuretanu voda, které ve svém konci penetruje do interiéru.

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat.

 

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání,