Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – oblouková střecha.

Anotace:

Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková.

Sprayed polyurethanes even after addition of sprayed singl ply, are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie auch nach dem Aufsprühen von Flüsigabdichtung, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant.

 

Technické řešení stříkaných polyuretanů bylo upraveno kolem roku 2010, kdy se začaly objevovat systémy, které byly doplněny nepěněnou izolační polyuretanovou membránou na svém povrchu, to se dále pak zdokonalovalo až vznikaly střechy, podobné té, která je na následujících obrázcích.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na střechu s delaminovanou a částečně sjedou membránou

Obr. č.  2 – Pohled na potrhanou a delaminovanou polyuretanovou membránu

Obr. č.  3 – Delaminovaná a potrhaná polyuretanová membrána

Obr. č.  4 – Potrhaná polyuretanová hydroizolační membrána u napojení na závětrnou lištu

Obr. č.  5 – Popraskaný puchýř v polyuretanové hydroizolační membráně

Hydroizolační membrána na povrchu stříkaného polyuretanu má vysokou průtažnost v řádu desítek procent, naopak, protože nemá výztužnou vložku je její pevnost minimální. Tj. při vzniku kondenzace pod touto vrstvou dochází k vzniku puchýřů, které v důsledku teplot praskají viz Obr. č. 3.

Kromě toho, že tato membrána nemá dostatečné pevnosti v tahu je také citlivá na mechanické poškození u vložkových hydroizolací a vložka nositelem pevnostních vlastností výztužná vložka, která zde zcela absentuje.

Obr. č.  6 – Detaily s pokusy o opravy pěněným polyuretanem

Obr. č.  7 – Technické řešení pomocí samolepící al. pásek

Obr. č.  8 – Detail olepení kabelového prostupu al. páskami samolepícími

Obr. č.  9 – Detail ukončení na okapnici

Obr. č.  10 – Detaily prostupů

Pěněné polyuretany jsou nasákavé, zejména, když nejsou kryty kvalitní hydroizolací. Obvyklé nátěry nebo nástřiky např. polyuretanovou membránou, tak jako v tomto případě není možné kvalifikovat jako kvalitní a spolehlivou hydroizolací. Tedy porušeným, nevodotěsným povlakem na povrchu stříkaného proniká do pěnového polyuretanu voda, které ve svém konci penetruje do interiéru. S postupem času se hydroizolační polyuretanové membrány výrazně změnily a výrazně se zmenšila jejich defektnost. Již to není komplexní destrukce této hydroizolační membrány, ale je to pouze lokální destrukce, lokální trhliny, ale i to stačí k totálním kolapsu takovéhoto izolačního systému.

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat. Toto řešení je odpovídá technickému řešení stříkaných polyuretanů v první dekádě jednadvacátého století. Kupodivu to nefunguje stejně tak jako předcházející varianty, které se u nás vyskytovaly v dřívějších letech.

Stříkané polyuretany mají jednu nezanedbatelnou výhodu a to, že jsou aplikovatelné na jakékoliv tvary, které jinak opracovat, zaizolovat lze velmi těžce. Nicméně vždy je nutné mít na paměti limity, které stříkané polyuretany mají.

 

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání.