„Kurvítka“ v izolacích

,
Jsou v izolacích zabudovaná "kurvítka"?Na to je jednoznačná odpověď, jsou, a je to velmi záludné. Projevuje se to stejně jako u ostatních výrobků. Krátce po uplynutí záruky zkolabují. Přestanou fungovat. Bohužel naše historická…

Poruchy stavebních konstrukcí, zejména střech, vzniklé sáním nebo všeobecně silovými účinky větru

,
V současné době se velmi rychle mění klimatické podmínky a zvětšují se rozdíly mezi teplotami, srážkami a také rychlostí větru. Vichřice nebo až uragány začínají být obvyklou součástí našich klimatických podmínek.…

Jehlová zkouška za pomoci kontrolního „háčku“, jehly atd.

Kontroly hydroizolačního povlaku jehlovou zkouškou, která se provádí u asfaltových i fóliových izolací, jsou tou nejobvyklejší, nejčastější, zkouškou svaření hydroizolačního povlaku. Provádí se „háčkem“, kterým…

Ploché střešní pláště provozní

S rozvojem potřeby zintenzivnit využití ploch, které jsou k dispozici, se neustále zvyšuje tlak na využívání střešních ploch pro potřeby člověka, a to jak v privátním, tak i veřejném prostoru. Možnost využívat střešní…

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů – PEKAMSIS

,
Úvod Jednoho dne jsem byl konfrontován s vědeckým přístupem k hledání netěsností ve fóliových izolacích. Pod hydroizolaci byl pumpován „signální plyn“, jehož prostup přes hydroizolaci měl být identifikací netěsností.…

Dron – neocenitelný pomocník pro letecké práce

Letecké snímkování je jednou z činností, které se definují jako letecké práce. Tato činnost zažívá díky rozvoji techniky v poslední době nebývalý boom v různých oblastech života, ale využití ve stavebnictví zůstávalo…

Poškození plochých střech kroupami – část první

, ,
Máme tu opět letní tropická vedra, která často vrcholí intenzivními bouřkami. A silné bouřky často provází krupobití. A krupobití může být nebezpečné i pro ploché střechy. K jednomu z největších poškození plochých…

Poruchy hydroizolací III.

, ,
Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V…

Poruchy hydroizolací II.

, ,
Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky.…

Poruchy hydroizolací I.

, ,
Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby…

Vodárenská nádrž Landštejn – posouzení skutečného technického stavu těsnění návodního svahu z fólie

, ,
Úvod Fatra, a.s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnící pásy z plastových fólií na bázi PVC-P téměř 60 let. Za tuto dobu zaznamenal vývoj výrobních…

Trvanlivost doplňkových hydroizlačních vrstev střech se skládanou krytinou

,
V minulosti se technici společnosti DEKTRADE setkali s velmi zajímavým případem zatékání do šikmých střech bytových domů. Bytové domy stojí na okraji jedné z obcí v blízkosti Prahy v rovinaté krajině. Domy mají tři podlaží,…

Poruchy zatepľovania šikmých striech a ich defektoskopia pomocou termovízie

,
Výskyt porúch, v konštrukciách strešných plášťov pre obytné podkrovia, je veľmi často dôsledkom nedokonalého technického riešenia z pohľadu stavebnej tepelnej techniky. Z ekonomického a využiteľného pohľadu na vec je rozmach…

Střechy PPII prověřila impedanční defektoskopie

,
Tak jako u každé jiné budovy i střešní plášť komplexu Palmovka Park II musí být funkční, trvanlivý a spolehlivý. Kvalitu jeho provedení ověřila a potvrdila nedestruktivní zkušební metoda zvaná impedanční defektoskopie,…

Staré a nové přístupy při průzkumu střešních plášťů

Již ve dvou uplynulých ročnících jsme odbornou veřejnost informovali o nové možnosti přístupu k průzkumu plochých střešních plášťů. Tato nová technologie se nazývá impedanční defektoskopie a využívá změny elektrofyzikálních…

Zatékání ve fasádě

,
O využití nedestruktivních vlhkostních detektorů Tramex pro vyhledávání netěsností ve střešních pláštích už jste se mohli dočíst v dříve uveřejněných článcích, ale využití přístroje RWS pro fasády zatím stále…

Výsledky z merania nekompatibility stavebných materiálov v skladbách plochých striech

Degradácia povlakových krytín z fólií na báze PVC-P v skladbách plochých striech je z teoretického a praktického hľadiska výsledkom viacerých faktorov.

Zkušenosti po roce zavedení impedanční defektoskopie a měření vlhkosti v ČR

Stavebně technický průzkum plochých střešních plášťů, kdy je spád zpravidla nevýrazný, nejsou povětšinou provedeny žádné hydroizolační přepážky a pronikající srážková voda

Poruchy a hodnocení hydroizolací v realizační praxi

,
Požadavky na kvalitu staveb prezentované jak vnějším prostředím, tedy legislativou (zákony, vyhláškami), normovými požadavky, místními podmínkami realizace stavby a především požadavky a tlakem objednatelů, stále rostou.