Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část II.

Pre zaistenie správnej funkcie vláknobetónovejkonštrukcie a zamedzenie vzniku jej potenciálnych neskorších vád je potrebné rozlišovať aspoň dve zásadné oblasti použitia vlákien do betónov.

Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část I.

Stavebníctvo, ako odvetvie priemyslu, sa v posledných rokoch potýka s čoraz intenzívnejším využívaním produktov chemického priemyslu, s racionalizáciou výroby a s inováciou tradičných technológií. Výsledkom by mali byť úspory vo výrobných nákladoch a možno aj zlepšenie úžitkových vlastností hotovej konštrukcie alebo celého diela.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část II.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část I.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Základní přístupy k řešení sanací, část. II.

Pojďme společně pokračovat v základních přístupech k řešení sanací, tentokráte se zaměříme na pojistné systémy v pozemním stavitelství.

Základní přístupy k řešení sanací, část I.

Se základními přístupy k řešení sanací se seznámíme právě teď prostřednictvím přednášky, která zazněla na konferenci Izolace 2008.

Porovnání kontrolních systémů z asfaltových pásů a syntetických folií

Hlavním důvodem pro navrhování kontrolních systémů z asfaltových pásů nebo syntetických folií je snaha zajistit co největší hydroizolační bezpečnost stavebních konstrukcí spodní stavby, které jsou v dalším průběhu výstavby překryty dalšími vrstvami stavebních konstrukcí a oprava případných vad a netěsností je finančně a technicky velmi náročná.

Výstavba metro IV.C1 – zkušenosti z aktivace pojistného injekčního systému

Hydroizolace ostění tunelových staveb se v současnosti provádějí především ze speciálních hydroizolačních fólií. Většinou se jedná o propracovaný systém výrobků, který kromě vlastní hydroizolační fólie obsahuje také těsnicí pásy do dilatačních spár, různé tvarovky a kotevní prvky, ochranné geotextilie a speciální lepidla.

Betonové vodonepropustné konstrukce

Předmětem tohoto článku jsou betonové vodonepropustné konstrukce, jejichž vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových (bariérových) hydroizolací. Hlavním představitelem tohoto druhu konstrukcí je tzv. bílá vana.

Vliv bludných proudů na řešení hydroizolací spodní stavby

V tomto článku se zaměříme pozornost na význam sekundárních izolací spodních staveb – hydroizolací ve vztahu k návrhu ochranných opatření staveb proti účinkům bludných proudů. Diskutována je funkčnost systému, jeho alternativy a rizika při poškození sekundárních izolací.