Nové hledání

Pokud nejste spokojeni s výsledky níže, zkuste prosím nové hledání

Knihy

1

Handbuch für Abdichtung, Aufbau, Stoffe, Verarbeitung, Details

Handbuch für Abdichtung, Aufbau, Stoffe, Verarbeitung, Details Hans Peter Eiserloh, Michale Oliver Schaaf Podrobná popis realizace izolačních systémů, ploché střechy atd., včetně odkazu na platné normové a další podklady. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln Ke stažení: EISERLOH H. P., SCHAAF M.O., Handbuch für Abdichtung, Aufbau, Stoffe, Verarbeitung, Details , Köln 2018, 4. vyd. 511 […]

2

Sborník technických řešení VHJ – Izolace základových konstrukcí staveb fóliovými materiály – 2. DÍL – 1986

Stavební isolace, n.p., Praha – Projektová správa – Odpovědný pracovník Jan Stejskal MIchelská 12a, Praha 4 VHJ Teplotechna o.p. – GŘ Praha V rámci velmi minulých let vznikaly dokumenty, které mají nadčasovou účinnost a funkčnost. Jedním z příkladů je tento „Sborník“, který shrnuje pravidla realizace vodotěsných izolací od projekce až po provádění. V té době bylo dobrým zvykem, že […]

3

Sborník technických řešení VHJ – Izolace základových konstrukcí staveb živičnými materiály – 1. DÍL – 1985

Stavební isolace, n.p., Praha – Projektová správa – Odpovědný pracovník Ing. Drahomíra Halušková, Jan Stejskal MIchelská 12a, Praha 4 VHJ Teplotechna o.p. – GŘ Praha V rámci velmi minulých let vznikaly dokumenty, které mají nadčasovou účinnost a funkčnost. Jedním z příkladů je tento „Sborník“, který shrnuje pravidla realizace vodotěsných izolací od projekce až po provádění. V té době bylo […]

4

Le contrôle d’étanchéité

Bernard Seemann ÉDITIONS EYROLLES, 61 bd Saint-Germain, 75240 Paris CEDEX 05, www.editions-eyrolles.com Při řešení vodotěsných izolací, ale všeobecně při provádění stavebních prací je velmi důležitá kontrola. Tento typ práce je v současné době velmi důležitý a je nutné najít odpovídající metodiky kontroly, které mohou používat i velmi moderní metody, které se pak překrývají do dalších oborů. Zde je […]

5

The Manual of Below-Grade Waterproofing

Justin Henshell John Wiley & Sons., Inc. Kniha obsahuje základní informace o navrhování vodotěsných izolací spodní stavby, což je velmi složitý úkol pro všeobecné stavaře a architekty, které v této oblasti čas od času plavou zejména, když se neporadí se specialisty a vychází jen z reklamních podkladů výrobců. V knize je souhrn informací o vodotěsných izolacích spodní stavby, které pak vedou ke […]

6

Practical Building Conservation: Roofing 1st Edition

David Odgers, Alison Henry Ashgate Publishing, Ltd., 2012 – Počet stran   Kniha se zaměřuje na tradiční stření krytiny, které se používají i na historických budovách. Jako tyto krytiny bylo používáno mnoho materiálu a tato kniha poskytuje informace o jejich vývoji, resp. stárnutí a z toho vyplývající hodnocení a řešení problémů. Současně jsou v této knize uvedeny i principy oprav, údržby společně s konflikty s novými postupy […]

7

Waterproofing the Building Envelope

Michael T. Kubal The McGraw-Hill Companies, Inc. https://www.mheducation.com/ Kniha shrnuje vady a poruchy vodotěsných izolací v obálce stavebních konstrukcí a objektů. Jedná se přehled vad a poruchy, které jsou příčinou 90 % soudních pří o funkčnost a kvalitu konstrukcí. Ke kopírování: KUBAL T. Michael, Waterproofing the Building Envelope, The McGraw-Hill 1993, 1. vyd. 276 s. ISBN-13: 978-0070358591, ISBN-10: 0070358591

8

Construction Waterproofing Handbook

Michael T. Kubal The McGraw-Hill Companies, Inc. https://www.mheducation.com/ https://epdf.pub/construction-waterproofing-handbook.html Kniha o komplexní ochrana obálky budovy před vodou. Od základní koncepce, volby materiálu a specifikám jednotlivých typů vodotěsných izolací, izolačních systémů pro obytnou, občanskou a průmyslovou výstavbu. Ke kopírování: KUBAL T. Michael, Construction Waterproofing Handbook, The McGraw-Hill 2008, 1. vyd. 576 s. ISBN-13: 978-0071351621, ISBN-10: 0071351620

9

Les Couvertures en Pente

Michel Jailler Qualité Construkction Kniha o šikmých střechách, ale nejen z hlediska navrhování, ale dominantně z hlediska vad a poruch a to jak krytin, tak celého příslušenství. JAILLER Michel, Les Couvertures en Pente, Qualité Construkction, Paris 1993, 1. vyd. 152 s., ISBN 2-905423-34-X

10

Abdichtungen am Hochbau – Planung und Ausführung

Beat Hanselmann, Andreas Kuster, Peter Stoller Grafitex-Verlag, Dorfstrasse 1, CH-3226 Treiten, www.grafitex.cz Podrobná švýcarská kniha o navrhování a provádění plochých střech, již částečně s 3D grafikou. Jsou zde kompletní informace o technickém řešení plochých střech ve Švýcarsku. HANSELMANN Beat, KUSTER Andreas, STOLLER Peter, Abdichtungen am Hochbau – Planung und Ausführung, Grafitex-Verlag, Treiten 2007, 1. vyd. 201 s. ISBN 3-9522940-5-X

11

Planting Green Roofs and Living Walls

Nigel Dunnett, Noel Kingsbury Timber Press, 133 S.W. Second Ave., Suite. 450, Portland, OR 97204-3527 https://www.abebooks.com/9780881929119/Planting-Green-Roofs-Living-Walls-0881929115/plp Technické informace řešení zelených střech a to jak z hlediska technického, tak i provozního. DUNNETT Nigel, KINGSBURY Noel, Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press, Incorporated, Portland 2004, 256 s., ISBN 10: 0881929115  ISBN 13: 9780881929119

12

Roofs and Roofing, Performance, diagnosis, maitenance, repair and the avoidance of defects

W. Harrison, P. M. Trotman and G.K . Saunders BREPress https://www.brebookshop.com/details.jsp?id=325139 Tato kniha popisuje střechy a provádění střech a to z hlediska použitých materiálů a technických řešení. Jedná se o soubor informací nutných k řešení plochých střech Ke kopírování: HARRISON H. W., TROTMAN P. M., SAUNDERS G. K. Roofs and Roofing, Performance, diagnosis, maitenance, repair and the avoidance of defects, BREPress, 3. vyd. […]

13

Felt and Torch on Roofing – A Practical Guide

Tim Richardson The Crowood Press Ltd., Ramsbury, Marlborough, Wiltshire SN8 2HR, www.crowood.com https://books.google.cz/books?id=1YR8AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Podrobný průvodce prováděním vodotěsných izolací pro kutily i profesionály a to s ohledem na bezpečnost práce, výběr materiálů a nářadí. Technické řešení skladeb včetně konstrukčního řešení běžných detailů. Ke kopírování RICHARDSON Tim, Felt and Torch on Roofing – A Practical Guide, The Crowood Press, Crowood 1. vyd. 128 s., […]

14

Kompendium der Dämmstoffe – 3., überarbeitete und erweiterte Auflage

Eckhart Reyer, Kai Schild, Stefan Völker Fraunhofer IRB Verlag, Postfach 80 04 69, D-70504 Stuttgart Přehled tepelných izolací, které byly k dispozici na trhu v Německu k roce 2002. Jeto rozsáhlý komplex výrobků, a to všech druhů od klasických polystyrénů až po nestandardní tepelné izolace a jejich užití. Jsou zde uvedeny též jejich technické vlastnosti. Ke kopírování: REYER Eckhart, SCHILD Kai, VÖLKER […]

15

Stavební konstrukce II – pro 3. r. SPŠ stavebních

Rambousek a kolektiv SNTL – Státní nakladatelství technické literatury Praha, n.p., Spálená 51, 113 02 Praha 1 Historická učebnice o pro průmyslovky, jednak dokumentující stav techniky v roce 1971, ale se spoustou technických informací, které jsou platné dodnes. Včetně historických informací z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Je to také významný podklad pro technické informace z této doby. Ke kopírování: RAMBOUSEK […]

16

Konstrukce pozemních staveb 40 – Zastřešení

Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová Vydavatelství ČVUT, Zikova 4, 166 35 Prha a 6 Skripta, zahrnující zastřešení a to jak v rámci plochých, tak i šikmých střech. Podklady, které byly platné v době vydání, ale je možné je akceptovat i v současné době. Ke stažení: HANZALOVÁ Lenka, ŠILAROVÁ Šárka, Konstrukce pozemních staveb 40 – Zastřešení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002, 1. vyd. 244 s. ISBN 80-01-02604-3

17

L´étanchéité des toituresterrasses – Conception et réalisation – Guide Pratique

Daniel Remolu CSTB éditions Přehledná kniha o řešení plochých střech podle francouzského stylu. Jsou zde schémata ke všemu co je potřeba vědět o realizaci plochých střešních plášťů, včetně provádění hydroizolací, fóliových i asfaltových. Ke stažení: REMOLU Daniel, L´étanchéité des toituresterrasses – Conception et réalisation – Guide Pratique, CSTB éditions, Paris 2007, 1. vyd. 133 s. ISBN 978-2-86891-351-7

18

Balkony a jejich opravy

Kamil Barták Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice Přehled možností řešení balkónů a to jak z hlediska statické, ale i izolačního. V knížce jsou též principy technického řešení historických balkonů. Ke stažení: BARTÁK Kamil, Balkony a jejich opravy, Grada Publishing, Praha 2002, 1. vyd. 87 s. ISBN 80-247-0175-8

19

Sborník přednášek k 27. Konferenci Hydroizolace – Hydroizolace mostů, spodních a pozemních staveb a střech

Kolektiv – resp. různí autoři TopWet www.konferencehydroizolace.cz Sborník přednášek je přehledem zajímavých příspěvků z oblasti hydroizolací pro rok konání této konference, tedy pro rok 2019. Ke stažení: Různí autoři, Sborník přednášek k 27. Konferenci Hydroizolace – Hydroizolace mostů, spodních a pozemních staveb a střech, TopWet. Mikulov, 1. vyd. 155 s. ISBN 978-80-87342-22-0

20

Konstrukce pozemních staveb 30 – Kompletační konstrukce

Václav Hájek, Luděk Novák, Jindřich Šmejcký Vydavatelství ČVUT, Zikova 4, 166 35 Prha a 6 Skripta, jaká již se moc nevidí. Kompletní přehled kompletačních konstrukcí, včetně střech, oken atd. Konstrukční principy jsou i nadále použitelné. Problémem je trochu postoj k teplené technice, kde je nutné pro příklady z těchto skript uvažovat se změnami v této oblasti. Ke stažení: HÁJEK Václav, NOVÁK […]

21

Tesařství – tradice z pohledu dneška

Jaroslav Kohout, Antonín Tobek, nově uspořádal a doplnil Pavel Müller Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice Přehled tradičního tesařství se vším všudy od materiálů, přes spoje až po celé konstrukce, ale nejen o střechách a krovech, ale též o dalších tesařských konstrukcích – stropy atd. Ke kopírování: KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín nově uspořádal a doplnil MÜLLER Pavel, […]

22

Dachabdichtung Dachbegrünung – Fehler, Ursachen, Auswirkungen un Vermeidung – Band 1

Wolfgang Ernst Fraunhofer IRB Verlag, Postfach 80 04 69, D-70504 Stuttgart Rozsáhlý přehled příkladů vad a poruch střešních plášťů, zejména pak hydroizolačního povlaku a to jak asfaltového, tak i fóliového. Pro kopírování: ERNST Wolfgang und kol. Dachabdichtung, Dachbegrünung – Fehler, Ursachen, Auswirkungen un Vermeidung – Band 1, Fraunhofer IRB Verlag, 1. vyd. Stuttgart 2002, 186 s. ISBN 3-8167-6120-8

23

Manuel pour l´étancheur de toitures

Association Belge des Entrepreneurs d´Étachéite Fonds de Formation professionnelle de la Construction Vynikající belgická kniha o řešení plochých střech s velmi názornými obrázky a schématickými detaily. Ke stažení Association Belge des Entrepreneurs d´Étachéite, Manuel pour l´étancheur de toitures, Fonds de Formation professionnelle de la Construction, Bruxelles 1996, 1. vyd. 255 s. bez ISBN

24

BDA Dakboekje 2004

BDA Dakboekje oder redactie van BDA Dakadvies B.V. te Gorinchen BDA Dakadrvies B.V. Postbus 389, NL – 4200 AJ Gorinchen, www. bda.nl Kompletní kniha o řešení střech v Holandsku. Vynikající schémata konstrukčních detailů. Ke stažení: BDA, BDA Dakboekje 2004, BDA Gorinchen 2004, 1374 s. ISBN90-72438-15-9

25

Střechy I – Opravy a rekonstrukce

Antonín Fajkoš, Miloslav Novotný, Bohumil Straka Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice Základní technické informace o plochých a šikmých střechách, spíše je to orientované na hobby úroveň. Ke stažení: FAJKOŠ Antonín, NOVOTNÝ Miloslav, STRAKA Bohumil, Střechy I – Opravy a rekonstrukce, Grada Publishing, Praha 2000, 1. vyd. 129 s. ISBN 80-7169-825-3

26

Tepelná ochrana budov – komentář k ČSN 73 0540

Jaří Šála, Lubomír Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 Rozsáhlý fundovaný komentář a vysvětlení k základní tepelně technické normě, která je základním podkladem pro řešení staveb z hlediska tepelné techniky. Ke stažení ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan, Tepelná ochrana budov – komentář k ČSN 73 0540, Informační centrum ČKAIT, Praha 2007, […]

27

Rénovation les toitures

Rénovation les toitures Editions Alternatives, 2000, 5, rue de Pontoise 75005 Paris Francouzská kniha o řešení rekonstrukcí šikmých střech, výběru krytiny jejím provádění a to včetně příslušenství. Velmi návodná kniha se spoustou kvalitních obrázků provádění šikmých střech. Ke stažení: Editions Alternatives, Rénovation les toitures, Paris 2001, 1. vyd. 125 s. ISBN 2-86227-209-4

28

Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachveband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik – e.V. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln Komplexní kniha o plochých a šikmých střechách, zateplených fasádách. Velmi podrobná technická dokumentace, která řeší všechny základní prvky výše uvedených stavebních konstrukcí, včetně detailů, jednotlivých konstrukčních prvků, klempířských atd. Ke kopírování: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachveband […]

29

Rehabilitation des Toitures Terrasses

Guide CATED des techniques du batiment Centre dássistance technique et de documentation, St-Rémyy-les-Chevreuse André Masson Přehled technického řešení rekonstrukcí střešních plášťů včetně provozních po francouzsku. Velmi málo výkresové a grafické dokumentace. Ke stažení: MASSON André, Rehabilitation des Toitures Terrasses, Centre dássistance technique et de documentation, St-Rémyy-les-Chevreuse, 1. vyd. 1998, 98 s. bez ISBN

30

Typische Baufehler – Erkennen – vermeiden – beheben

Dieter Scholz Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln Přehled stavebních vad a poruch, včetně rozsáhlého množství příkladů. Je to komplexní přehled nejen v oblasti izolací a střech, ale v průřezu celého stavebnictví. Ke stažení: SCHOLZ Dieter, Typische Baufehler – Erkennen – vermeiden – beheben, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2001, 2. vyd. 312 s. ISBN 3-481-02089-9