Katastrofa v Bad Reichenhallu

V pondělí (2.1.2006) odpoledne se pod náporem sněhu zřítila střecha zimního stadionu v bavorském městečku Bad Reichenhall. Trosky a sníh zavalily přibližně padesát bruslících lidí, řekla německému serveru Bild.de mluvčí bavorského Červeného kříže, Hanna Hutschenreiter.

Užitné střechy s obráceným pořadím vrstev

Kategorie tzv. provozních, či užívaných střešních plášťů je z hlediska užitných a konstrukčních variant a možností poměrně rozsáhlá. Prakticky vždy obsahují nějakou formu tzv. těžké povrchové úpravy celkové skladby střešního plochého pláště.

Živičné šindele a jejich kotvení

Pokračováním našeho malého seriálu o poruchách šikmých střech s krytinou tvořenou živičnými šindely, je ukázka zajímavých způsobů mechanického kotvení aplikovaných v praxi.

Termodiagnostika ve stavebnictví

Pro nedestruktivní vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov či kontrolu jakosti provedení tepelných izolací je často a s úspěchem používána termovizní kamera.

Kontrola výstavby užitných plochých střešních plášťů

Již od pradávné minulosti se výstavba všech druhů objektů, chatrčemi počínaje a mrakodrapy konče, dělí na několik velice významných etap. Každá pak je něčím specifická a hraje významnou roli v rámci celého díla, ať už pozitivní či negativní.

Živičné šindele – chyby v odvětrávání

Pro správnou funkci a dlouhodobou životnost šikmého střešního pláště krytého živičnými šindely je zajištění odvětrávání. Proto se na problém odvětrání podíváme v dalším díle našeho seriálu po poruchách šikmých střech s krytinou ze živičných šindelů.

Vliv zanedbání tepelných mostů u dvouplášťových fasád

Ve své praxi se často setkáváme s tím, že při řešení návrhů tloušťky tepelné izolace u dvouplášťových provětrávaných fasád, není zvolen odpovídající výpočtový postup dostatečně vystihující tepelně-vlhkostní chování konstrukce.

Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky

Při projektování půdních vestaveb je nutno vždy v první řadě zohlednit hledisko statiky. To konkrétně znamená...

Materiál pro provizorní zakrytí střech ze živičných šindelů

V minulých článcích o poruchách střešních plášťů s krytinou ze živičných šindelů jste si mohli přečíst zajímavé informace o podkladu pro krytinu. Nyní si ukážeme, čím je vhodné v případě potřeby připravený podklad zakrýt, aby nedošlo k znehodnocení celé střešní skladby.

Vyrovnání podkladu

V našem malém putování po poruchách šikmých střešních pláštů s krytinou ze živičných šindelů pokračujeme krásnou ukázkou špatného vyrovnání podkladu před aplikací krytiny.

Tepelné izolace podkroví v šikmé střeše

V několika uplynulých letech jsme se měli možnost setkat s mnoha reklamacemi staveb se šikmými střechami. Námitky uživatelů a investorů, neboť to byla výhradně tato skupina, která se s námi kontaktovala, se týkaly převážně výskytu nadměrné vlhkosti a kapalné vody ve střešní skladbě.

Účelové plochě strechy

Účelová plochá strecha je strecha, ktorá je určená na trvalé využívanie (napr. na rekreačné, športové, parkovacie účely, pestovanie rastlín atď.), jej nosná konštrukcia, skladba vrstiev strešného plášťa a úprava doplňujúceho súvrstvia musí zodpovedať predpokladanému druhu prevádzky.

Světlovody vhodně prosvětlí půdní vestavby

V posledních letech významným způsobem narostl počet půdních vestaveb. Není se čemu divit, vždyť civilizace přináší zvýšené požadavky na využití každého koutu stavby. Každé patro domu má své specifika a tudíž různé stavebně-technické požadavky.

Výpočtové modelování konstrukcí podkroví

Při tepelně technickém posouzení šikmých střech a dalších konstrukcí vestavěného podkroví je třeba obvykle vyřešit několik specifických problémů počínaje vlivem opakujících se tepelných mostů ve skladbě konstrukce a konče například vlivem mechanického upevnění parozábrany.

Asfaltové šindele a nevhodný podklad

Opět vám všem odkryjeme další z mnoha příčin poruch střešních plášťů, které mají krytinu z asfaltových šindelů. Nyní se zaměříme na požadavky podkladu, resp. na tloušťku vlastního záklopu.

Využití pěnového skla v provozních střechách

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál na bázi skla, který se svými doplňkovými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Díky svým unikátním vlastnostem, především extrémně vysoké pevnosti v tlaku spojené s nestlačitelností, je tento materiál ideální tepelnou izolací pro střešní konstrukce zatížené tlakem. Do této skupiny konstrukcí patří vedle střech pochozích a pojezdných také heliporty, střešní zahrady, střechy zatížené technologiemi apod.

Poruchy nevětraných střech se sklony 5° až 25°

Na poli obchodním se v nedávné době začala vést válka, jestli je větraná střecha lepší než střecha nevětraná. Hlavně v posledním období se s přísunem nových materiálů tyto otázky znovu a znovu vynořují. Náš malý příspěvek na toto téma se týká problémů nevětraných střech nebo málo a nevhodně větraných střech, se sklonem mezi 5° až 25° s vrchní krytinou tvořenou z kovových materiálů.

Poruchy šikmého střešního pláště půdní vestavby

Půdní vestavby jsou jedním z nemnoha způsobů, jak za relativně přijatelných ekonomických podmínek získat nové kvalitní byty, často rozměrově, dispozičně i konstrukčně nadstandardní. Realizace půdních vestaveb však přináší řadu úskalí (jak ve fázi projektové tak i realizační), která mohou úsilí všech účastníků výstavby znehodnotit.

Rekonstrukce plochých střešních plášťů

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U plochých střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a vzniklé problémy se zatékáním apod.

Dřevěné konstrukce a metody jejich ochrany v souvislosti se stavební fyzikou

Navrhování a provádění stavebních konstrukcí kde jsou hlavní konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva má svá specifika. Navrhování a provádění těchto konstrukcí do prostorů stávajících krovů je o to složitější, že ne vždy jsou stávající konstrukce krovu, ale i stropu pod půdním prostorem vhodné pro vybudování nového plnohodnotného obytného prostoru.

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“

Nevhodný podklad – vlhkost, šířka prken

O výsledné kvalitě střechy s krytinou z asfaltových šindelů nerozhoduje jen vlastní kvalita pásu nebo jeho pokládky, ale i typ a stav podkladu.

Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

Hydroizolační souvsrtví na plochých střešních pláštích je namáháno mnoha vlivy. V tomto článku se dozvíte, že jednou z možných příčin poškození povlakové hydroizolace jsou i nesprávně aplikované podpěry hromosvodných rozvodů.

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Ve všech etapách přípravy staveb je nutné koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být tak zpracovány, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce, protože se někde opomnělo dokončit hydroizolační povlak. Když už se tak stane je nezbytně nutné, aby stavební dozor byl schopen tyto nedostatky „odchytat“.

Materiálová odolnost proti UV záření

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření.

Problematika pokládání litého asfaltu na pěnové sklo

V průběhu loňského roku měla firma A.W.A.L.s.r.o. možnost dlouhodobě sledovat pokládku litého asfaltu na stavbě obchodně společenské centra „Galerie Vaňkovka v Brně“. Litý asfalt byl předepsán jako ochranná vrstva hydroizolací ve dvou různých skladbách střešních konstrukcí, a to skladby zateplené nad vnitřními vytápěnými prostory a skladby nezateplené.

Absence posypu

Špatný šindel může vykazovat již z výroby absenci krycího granulátu - posypu...

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů.

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný.

Poruchy vzhledu – architektonické hledisko (kosmetické poruchy)

Střešní plášť je v podstatě pátou fasádou stavby, proto i tato část objektu by měla vypadat esteticky.