Střechy v jihovýchodní Asii

Reportáž ze střech jihovýchodní Asie vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 7-8/2009 a exotickou architekturou nás zde provede autor článku Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.

Netradiční šikmé „zelené“ střešní pláště

Velmi netradičním pohledem do pokrývačského řemesla byla výroba střešních tvarovek z listů kokosové palmy, ze které se ovšem vyrábí ještě mechanické kotvení - tedy provazy, které spojují nosné konstrukce krovu. Kromě střešních tvarovek se z listů kokosových palem vyrábí i fasádní obklady.

Paket „ZELENÁ GARÁŽ“ OPTIGREEN: Produkty a jejich funkce

Tento článek je návodem k pokládce "Zelené garáže" a jak na to Vám v devatenácti bodech popíše firma Optigreen.

Užitné trávníky na střechách

Chce-li mít zákazník na střeše „trávu“, musí se odborník okamžitě ptát jakou – neboť pod pojmem „tráva“ může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu. Základní otázkou je, zda chce mít investor na střeše extenzívní kvetoucí louku nebo pochůzný trávník.

Základy navrhování zelených střech

Ještě před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, postupně však v tomto způsobu nahlížení došlo k zásadnímu obratu a zelené střechy dnes nacházejí široké uplatnění. Již v roce 2003 bylo ozeleněno přibližně 12 milionů čtverečních metrů střešních ploch. Tato tendence je vzestupná. Základy navrhování zelených střech nám přiblíží článek Ing. Jitky Dostálové ze společnosti Optigrün.

Plechová tašková krytina a její ochrany povrchu

Plechová tašková krytina je na českém stavebním trhu poměrně často zastoupeným druhem střešního materiálu, který na našem území nemá dlouhou tradici, s ohledem na první takto realizované střechy na počátku 90. let minulého století. V této tradici však nijak nezaostáváme za tzv. vyspělejším světem.

Zámek v Litenčicích má novou střechu

Tvrz v Litenčicích u Kroměříže existovala již ve druhé polovině 14. století. Na barokní zámek byla přebudována v roce 1667. V druhé polovině 18. století odkázal poslední potomek rodu Thonsernů František Josef celé panství Františku Maxmilánu Podstatskému.

Střecha z břidlice v technologii dřevěného šindele

Město Liptovský Mikuláš je v historii zapsáno jako místo, kde byl v 17. století souzen a odsouzen Juro Jánošík. Hned na úvod se tedy vynořuje otázka: "Co může mít tento slovenský národní hrdina společného se střechami nebo fasádami v tomto městě?" Více se dozvíte v článku autorů Ing. Antonína Paryse a pana Richarda Mlýnka. Článek je součástí 2. čísla časopisu Střechy, fasády, izolace z letošního roku.

Montáž plechových krytin tepelné izolace FOAMGLAS

Všechny typy plechových krytin musí být mechanicky připevněny do únosného podkladu. Tento podklad je obvykle tvořen horním pláštěm dvouplášťové střechy nebo se musí krytina kotvit až do nosné konstrukce střechy.

Bezpečnost práce na střechách – stále opomíjené téma

Největším omylem, který se ve stavební praxi vyskytuje je, že bezpečnost práce na střechách je spojena pouze s prováděním vlastní výstavby. Plně se zapomíná, že na střechy je nutné vstupovat i po jejím dokončení a to, ať již při provádění běžné údržby a drobných oprav, tak i při pravidelné obsluze a servisu zařízení, která se na střeše vyskytují ( klimatizační jednotky, ventilace apod. ).

Krytiny na šikmých střechách z pohledu historického vývoje

Vlastní historie střešních krytin začíná v okamžiku, kdy se předchůdce dnešního Homo sapiens postavil tzv. na vlastní nohy a začal hledat úkryt před nepřízní počasí. Je pak samozřejmé, že v tomto období byly jedinými krytinami nalezené přírodní materiály – dřevo a kámen. Historický vývoj krytin na šikmých střechách je obsahem příspěvku ing. Antonína Paryse. Slyšet jste ho mohli na konferenci Izolace v lednu tohoto roku.

Nejčastější chyby při montáži střešních oken

Instalace střešních oken do různých typů krytin šikmých střech se stala standardní součástí prací pokrývačských, klempířských a tesařských firem. Přesto se často setkáváme s montážními vadami. Následující článek poukazuje na nejčastější chyby a naznačuje způsob, jak se jich lze vyvarovat. Článek vyšel v časopise Realizace staveb 2/2007. www.realizace-staveb.cz

Opatření proti účinkům větru na plochých střechách

V rámci konference Izolace 2008, která se uskutečnila dne 24.1., Vás na našich stránkách budeme průběžně seznamovat s příspěvky 9. ročníku této konference. V prvním z nich si můžete přečíst o opatřeních proti účinkům větru na plochých střechách. V posledních letech, kdy nás silný vítr nešetří, si rádi necháme poradit.

Problematika ochrany plechové krytiny

Tento článek vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace č. 3/2008. Plechová střecha, respektive plechová krytina vzbuzuje u laické veřejnosti vždy značné množství otázek. Jak dlouho vydrží? Nebude rezivět? Udrží se barva a nezmění svůj odstín? Bude se na ni chytat mech? To je jen část otázek, které kladou zájemci o střechu v podstatě všem dodavatelům těchto druhů krytin.

Pojízdné střešní pláště, řešení vodotěsných izolací

Než nám zaťuká na dveře 9. ročník konference Izolace 2008 dne 24. 1. v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice, můžeme si přečíst v 1. části příspěvku Ing. Marka Novotného, který zazněl na konferenci Izolace 2007, o pojízdných střešních pláštích a o řešení vodotěsných izolací.

Přehled poruch provozních střešních plášťů – zejména pojížděných, část II.

Nyní si můžete přečíst 2. část příspěvku Ing. Marka Novotného, který zazněl na konferenci Izolace 2007. Porušení hydroizolačního povlaku je patrné jen v případě stěrkových hydroizolací, které jsou přímo pojížděny. Tyto hydroizolace jsou samozřejmě namáhány obrusem a je nutné doplňovat hmotu v důsledku opotřebení pojezdem. Co je velmi záludné, je schopnost těchto povlaků překlenout trhliny. Ve většině případů jsou na to velmi citlivé a jakékoliv trhliny se prorýsovávají a způsobují netěsnost konstrukce. Kromě poruch vodotěsnosti jsou i příčinou koroze výztuže a tím mohou nastat statické problémy této stavební konstrukce.

Účelové, ploché strechy, základné rozdelenie, kritéria funkčnosti, část 2.

Ve 2., závěrečné části příspěvku Prof. Ing. Jozef Oláha, PhD., si přečtete o terasách, vegetačních střechách nebo např. o sportování na střeše.

Účelové, ploché strechy, základne rozdelenie, kritéria funkčnosti

Jedním z témat konference Izolace 2008 budou střešní pláště. Přednáška Prof. ing. Josefa Oláha, PhD. z minulého ročníku konference Izolace 2007 Vás uvede do této problematiky.

Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, část II.

Ve 2. části příspěvku Ing. Mrakiče si můžete přečíst o kontrole hydroizolace, zátopové, podtlakové a přetlakové zkoušce a o prevenci a ochraně hydroizolace.

Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, základní zásady

Tématem přednášky, která zazněla na konferenci IZOLACE 2007 a kterou Vám nyní připomeneme, je systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, základní zásady. Autorem je Ing. Radoslav Mrakič. Přinášíme Vám 1. část článku, ve kterém si přečtete o zásadách dozoru, o kontrole podkladu, parotěsné zábrany a tepelné izolace.

Zkušenosti s mechanickým kotvením střešního pláště a hledání příčin vzniklých nedostatků

Tento článek doplněný fotografiemi z praxe Vám přiblíží zkušenosti s mechanickým kotvením střešního pláště a hledání příčin vzniklých nedostatků.

Poruchy plechových krytin

Ze zkušeností posledních let je zřejmé, že střešní plechové krytiny trpí podstatnou závadou.

Extrudovaný polystyren (XPS) v užitných střešních pláštích, zásady správné aplikace a dopady nedodrž

Jak správně aplikovat extrudovaný polystyren (XPS) v užitných střešních pláštích se dočtete v přednášce Ing. Stanislava Štajera. Tento příspěvek byl součástí konference IZOLACE 2007.

Konstrukční a materiálové zásady návrhu pochůzných střech

V dalším příspěvku z Konference IZOLACE 2007 si přiblížíme konstrukční a materiálové zásady návrhu pochůzných střech.

Možné chyby střešních plášťů a jak jim předcházet z pohledu životem otlučeného soudního znalce

Základním principem je systémové dělení, protože jedině tak se můžeme dostat k podstatě věci a k základním příčinám, které mají na svědomí mnohdy dlouhodobé trable se střešními plášti, ale i se stavbami obecně.

Zelené střešní pláště, ozelenění šikmých ploch

Další přednáškou z Konference IZOLACE 2007, kterou si můžete přečíst, je příspěvek Ing. Jitky Dostálové ze společnosti Optigreen.

Regenerace panelových budov, sanace plochých střešních plášťů (2)

2. část článku – Typ konstrukce a možnosti sanace, Tepelná izolace

Regenerace panelových budov, sanace plochých střešních plášťů

1. část článku – příprava sanace
Ploché střešní pláště jsou historicky již od Babylónských dob jednou z používaných technologií zastřešení obytných a hospodářských prostor.