Krytina šikmých striech, porovnanie, výhody, nevýhody, na čo je nutné si dávať pozor

Ilustrační fotoV súčasnosti sa možno stretnúť so širokou ponukou rôznych konštrukčných systémov jednotlivých typov šikmých striech a ich krytín, ktoré odrážajú klimatické podmienky, kultúrne a sociálne zázemie spoločnosti.…

Rekonstrukce střechy Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu se nachází v samém centru Prahy, na Staroměstském náměstí. Název domu se objevuje poprvé v roce 1417, kdy je pojmenován podle kamenného zvonu, zasazeného do nároží budovy. Je považován za nejcennější…

Poruchy střech z asfaltových šindelů

Ilustrativní fotoAsfaltové šindele patří již mnoho let k tradičním střešním krytinám, které mají své místo na trhu díky své flexibilitě, mechanickým vlastnostem, životnosti, rozsahu použitelnosti, četnosti barevných a…

Šikmé střechy z pohledu soudního znalce – vady a nedostatky při realizaci

AbstraktHlavní téma Konference IZOLACE 2014 Šikmé střešní pláště je možné uchopit z mnoha úhlů. Oslovujeme Vás s našimi praktickými zkušenostmi z realizací jednotlivých částí šikmého střešního pláště, se zaměřením…

Poruchy zatepľovania šikmých striech a ich defektoskopia pomocou termovízie

,
Výskyt porúch, v konštrukciách strešných plášťov pre obytné podkrovia, je veľmi často dôsledkom nedokonalého technického riešenia z pohľadu stavebnej tepelnej techniky. Z ekonomického a využiteľného pohľadu na vec je rozmach…

Střechy PPII prověřila impedanční defektoskopie

,
Tak jako u každé jiné budovy i střešní plášť komplexu Palmovka Park II musí být funkční, trvanlivý a spolehlivý. Kvalitu jeho provedení ověřila a potvrdila nedestruktivní zkušební metoda zvaná impedanční defektoskopie,…

Šikmé střechy, poruchy krytiny

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se…

ČSN střechy & hydrooizolace v historickém vývoji

,
Počátky snah po sjednocení průmyslové i stavební výroby do společného rámce všeobecně akceptovaných principů v podobě normových dokumentů sahají do období krátce po založení Československa. Následující text přináší…

Poruchy kotvených střech - dvacet let zkušeností, omylů, mýtů a vítězství

Úvod Ploché střechy u nás prošly během posledních dvou desetiletí bouřlivým vývojem. Počátkem devadesátých let minulého století k nám začaly přicházet nové materiály a technologie, které si vyžádaly radikální…

Nové materiály a technologie z pohledu kvality

,
AbstraktHlavní téma Konference IZOLACE 2013 Poruchy plochých střech je možné uchopit z mnoha úhlů. Oslovujeme Vás s našimi zkušenostmi se zabudováním některých nových typů asfaltových modifikovaných pásů do střešních…

Tepelné izolace plochých střech a chyby v jejich používání

,
Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební konstrukce, potřebuje odborný návrh skladby, který musí vycházet…

Poruchy šikmých střech

Tématem, které je prakticky bezbřehé jsou poruchy šikmých střech. Lze říci, že pestrost možností je možná i větší než u poruch plochých střech. U šikmých střech lze očekávat poruchy nosných konstrukcí, krovů a…

Kotvení těžkých technologií včetně fotovoltaiky na ploché střechy

,
Kotevní systém SOL-F Je vůbec možné na ploché střeše vytvořit vysoce únosné kotvení těžkých technologických celků bez toho aby tato místa tvořila významné tepelné mosty a byla zdrojem příčin poruch v netěsnostech?…

Některé vady sklonu plochých střech a jak jim předcházet

Nedostatky správného sklonu krytiny nastávají na bezespádé konstrukci z různých příčin, nejčastěji díky podcenění projektu ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby.

Konstrukční detaily z pohledu spolehlivosti, chyby a poruchy odvodnění plochých střech

Při navrhování a realizaci plochých střech se musí projektanti i realizační firmy často vypořádat s řadou problémů a technických řešení, ať se jedná o rekonstrukci, nebo novostavbu.

Strešný plášť plochej strechy a vlhkosť

Na základe dlhoročných sledovaní a vyhodnocovaní príčin porúch plochých striech je nutné jednoznačne konštatovať, že vlhkosť je hlavnou nositeľkou príčin ich vzniku.

Systémový návrh a realizace inverzních plochých střech s drenážně separační fólií

Tento příspěvek navazuje na předochozí téma měření a vyhodnocení tepelně technických parametrů inverzních plochých střech s jevem podtékající srážkové vody (mezi spoji volně položených XPS tepelně izolačních desek) a tím dodatečně vznikající tepelné ztráty inverzní střešní konstrukce.

Kotvené ploché střechy – prevence rizik

Znalost a respektování podstatných rizikových faktorů působících na plochou střechu a její jednotlivé komponenty, přizpůsobení návrhu a realizace kotvené ploché střechy všem důležitým zásadám ...

Navrhování střešních plášťů z pohledu nových technických norem

Norma je požadavkem na chování nebo vlastnosti věcí, která se buď závazně vyžaduje, nebo podle níž se hodnotí jejich přijatelnost nebo obvyklost.

Difúzně otevřené a tepelně akumulační konstrukce střešních plášťů

,
Moderní konstrukce zateplení střešních plášťů mají úzkou souvislost s kvalitou vnitřního prostředí. Příspěvek krátce vysvětluje souvislosti a nabízí dvě z možných řešení, využívající moderní

Systém přímého natavování asfaltových pásů na minerálně vláknité střešní desky ROCKWOOL

, ,
ROCKWOOL ve spolupráci se společností AXTER CZ – dovozcem bitumenových pásů Axter do ČR – vyvinul a otestoval systém vodotěsných střešních izolací přímo natavovaných na tuhé desky z kamenné vlny.

Současné řemeslo při opravách kulturních památek

Nepřehlédnutelnou součástí našich měst i obcí jsou památkové objekty. Stavby, které se mohou chlubit bohatou historií, během níž jejich konstrukční i vizuální podoba doznávala mnoha změn. Ty byly často vynuceny nenadálými událostmi, například požáry. Změny a stavební úpravy se ovšem na památkách provádějí nepřetržitě dodnes, jelikož není jiný způsob, jak prodloužit životnost stavbám, z nichž mnohé patří do národní pokladnice stavitelství.

Konštrukčný detail - ukončenie kovovej strešnej krytiny na dvojitú stojatú drážku pri odkvape

Uplatnenie tenkostenných materiálov - kovov v súčasnej architektúre je trendom. Umožňuje aplikáciu systémov vyhotovených tradičnými klampiarskymi technikami ako aj moderné high-tech riešenia vo forme panelových či kazetových systémov alebo vzájomnú kombináciu systémov.

Problematika vlhkosti dřevěných lidových staveb (dokončení)

Nadměrná vlhkost může u objektů dřevěných lidových staveb negativně působit na veškeré dřevěné konstrukce, kterými jsou tyto objekty tvořeny. Pokud některý z dřevěných prvků vykazuje nadměrnou vlhkost, hrozí u něj riziko napadení biologickými dřevokaznými škůdci (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, hniloba a plísně).

Naskenujte si vlhkost na střeše

Takto byl v lednu uveden článek, ve kterém jsme vás poprvé informovali o přístroji na nedestruktivní zjišťování vlhkosti pod povlakovými izolacemi, jímž disponuje expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s. r. o. Následně jsme měli možnost prostřednictvím této kanceláře hovořit přímo se zástupci irské společnosti Tramex LTD., která je výrobcem uvedeného zařízení. Technického ředitele společnosti Tramex, pana Andrewa Rynharta (na horním obr., vpravo), jsme se nejprve zeptali na historii společnosti...

Úžlabí na horách

Úžlabí je nejcitlivější detail šikmé střechy a je vždy „tak trochu riziko“. U paty úžlabí protéká dvojnásobné množství vody než v okapní hraně střešní plochy, doba průtoku je delší, tlakový spád je menší. Voda přitékající do úžlabí z přilehlých střešních ploch mění skokem svůj směr a rychlost, což jen dále zvyšuje riziko zatékání. To samozřejmě platí pro překrytá úžlabí, jichž však je drtivá většina.

Poruchy staveb - kotvení krovů, 2. část

Ne vždy však lze provést kotvení do příčných stěn, protože v dispozičním řešení ani nejsou. Pak je možnost ukotvení pomocí šikmých táhel „skrytých“ do jiných konstrukcí (např. zábradlí apod.). Obvykle lze ovšem uplatnit princip železobetonové konstrukce, kde tlak místo betonu přenáší keramika a tahové síly přenáší vložený ocelový prvek.

Poruchy staveb - kotvení krovů, 1. část

V současnosti naprostá většina bytové výstavby využívá prostor pod krovem jako obytné plochy. Vedle finančních důvodů (střecha musí být tak jako tak) hraje nezanedbatelný význam i určité „kouzlo“ obytných podkroví. Bohužel řada architektů se soustředí pouze na tvar krovu a dispozici půdní vestavby. Konstrukční řešení je odkládáno s tím, že na to je ještě dost času.

Vady a poruchy střešních plášťů a jejich příčinné souvislosti s klimatickými změnami

V našem příspěvku se chceme vyvarovat filosofickému zaměření a sporům odborné a laické veřejnosti, zda ke klimatickým změnám dochází nebo nedochází. V technické veřejností je poměrně jasno. Jsme neustále vystavování novým výzvám, které mají s klimatickými jevy, neboli „s projevy přírody“, poměrně úzkou souvislost. Jsou to především vítr s větší rychlostí (nad 24 ms-1) nebo velice místní jevy, jako krupobití a především sněhová nadílka, často se měnící v čase na led.

Časy se mění a střechy také

O kulturních hodnotách historických staveb a jejich přínosu pro kvalitu života společnosti pochybuje nejspíše málokdo. Pokud takovou stavbu vnímáme jako celek, pak nemůžeme zapomenout na její střechu. I ona je významnou součástí architektury, stavitelské historie a dokladem dobové šikovnosti řemeslníků, kteří na ní pracovali. Článek o historických střechách je převzat z časopisu Střechy, fasády, izolace č. 1/2011