TOPWET – Navrhování odvodnění plochých střech v praxi

,
Střešní vpust je při letmém pohledu na plochou střechu jen nepatrnou částí. O to více se jedná o důležitý detail a místo kde se soustředí veškerá voda z celé ploché střechy.  Při dodržení pár základních zásad…

Publikace "Materiály pre oceĺové krytiny"

, ,
Rádi bychom Vám představili odbornou publikaci "Materiály pre oceľové krytiny", která vyšla pod hlavičkou Cechu strechárov Slovenska a byla zpracována panem inženýrem Peterem Orolinem. Kniha vás seznámí s výběrem materiálů…

Oprava dřevěné šindelové krytiny zvonice u kostela Nejsv. Trojice v Rakovníku

Charakteristika objektuObjekt se nachází ve východní části hřbitova v Rakovníku a slouží jako zvonice ke kostelu Nejsv. Trojice.Zvonice byla postavena na konci 16. stol. Původně bez bočního arkýřku. Po zavěšení největšího…

Rozpadající se krytina šikmých střech

,
S radostí konstatuji, že tato porucha již téměř z našich střech vymizela a jedná se prakticky vždy o tašky vyrobené v dávné socialistické minulosti, což již nyní není naštěstí prakticky možné.Základním principem této…

Poruchy stavebních konstrukcí, zejména střech, vzniklé sáním nebo všeobecně silovými účinky větru

,
V současné době se velmi rychle mění klimatické podmínky a zvětšují se rozdíly mezi teplotami, srážkami a také rychlostí větru. Vichřice nebo až uragány začínají být obvyklou součástí našich klimatických podmínek.…

Tisková zpráva Akademie zateplování 2017

, , , ,
Podzim bude patřit tématům zateplování dřevostaveb a šikmých střech, lehkým obvodovým a skládaným konstrukcím a také plochým střechám.Série přednášek expertů na zateplování pokračuje dvěma podzimními…

Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

,
I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup,…

Vývoj porúch strešných plášťov v priebehu dejín

 1   Úvod Plochá strecha budov je stavebná konštrukcia nad  chráneným (vnútorným) prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov so sklonom jej vonkajšieho povrchu. Krytiny do 10° (STN 73…

Vzťah medzi stavebnými izoláciami a stavebnou fyzikou pri strešných plášťoch

,
1 Úvod Strešné plášte striech budov sa stali jednou z najproblematickejších konštrukcií pozemných stavieb. Veľké množstvo porúch odzrkadľujú dlhoročné zanedbávanie ich problematiky, medzery v teoretickom poznaní, oneskorenie…

Hydroizolace terasy rodinného domu systémem BTS-P výrobce Triflex

,
K návrhu řešení a realizaci pochozí hydroizolace terasy rodinného domu jsme byli přizvání potom, co byl investor odmítnut několika jinými dodavateli, kteří nebyli schopni úlohu technicky řešit. Zadání bylo vskutku problematické.…

Poškození plochých střech kroupami – část druhá

, ,
Kroupy jsou na našem území relativně ojedinělým meteorologickým jevem, jehož frekvence pro dané území je podle dlouhodobých měření meteorologů nejvíce jedenkrát ročně nebo i výrazně menší. V horských podmínkách je…

Poškození plochých střech kroupami – část první

, ,
Máme tu opět letní tropická vedra, která často vrcholí intenzivními bouřkami. A silné bouřky často provází krupobití. A krupobití může být nebezpečné i pro ploché střechy. K jednomu z největších poškození plochých…

Jak vyřešit problém kotvení izolace plochých střech?

Se stále se zvyšujícími nároky pro zatížení a dimenzování stavebních prvků řeší mnohé stavební firmy jedno velké dilema: jak ukotvit izolaci ploché střechy, aby splňovala všechny normy a zároveň bylo řešení ekonomicky…

Kotvení hydroizolací plochých střech: kde chybí odbornost aplikátora

Když jsem si na portálu přečetl poslední články Co dokáže vítr II a Kotvení střechy proč a jak?, tak jsem se rozhodl podělit o pár základních poznatků z praxe. Jde především o varování těch, kteří za vidinou zisku se…

Poruchy hydroizolací III.

, ,
Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V…

Poruchy hydroizolací II.

, ,
Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky.…

Poruchy hydroizolací I.

, ,
Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby…

Co dokáže vítr II

, , ,
Síla větru se nemá podceňovat a jistě se tak při návrhu i realizaci stavby děje, ale následující obrázky svědčí o tom, že ne vždy se to povede. Na základě předchozího článku jsme proto připravili volné pokračování…

Co dokáže vítr

,
V tomto týdnu nám opět počasí připomnělo, že je potřeba se věnovat řádnému návrhu kotvení jak fasády tak především střešních plášťů. Mnoho střech či dokonce lehkých staveb bylo zcela zničeno a zprávy o tom jsme…

Kotva SOL-F lze použít i na asfaltové pasy

, ,
SOL-F Bezpečný montážní systém o vysoké únosnosti při zajištění vodotěsnosti přípojů a bez tepelných mostů. O tomto systémovém kotvícím prvku jsem na stránkách izolace.cz již informoval (článek k nalezení zde).…

Rekonstrukce střechy Královského letohrádku královny Anny - Belvedér

,
Odbor památkové péče kanceláře prezidenta republiky po schválení projektové dokumentace s navrženou úpravou přeložení původní historické a novodobé měděné krytiny přistoupil v roce 2012 k rekonstrukci střechy Královského…

Rekonštrukcia striech bez vodorovného latovania

,
AbstraktRekonštrukciu striech komplikuje skutočnosť, že pri výmene krytiny a montáži vrstiev, ktoré tam chýbali sa zvyšuje hrúbka strešného plášťa. Zvyšuje sa teda vrchná rovina strechy, ktorá potom môže až prevyšovať…

Kotvení plechových drážkovaných krytin

,
Ve svém příspěvku bych chtěl jednoduchou formou shrnout problematiku kotvení plechových krytin na stojatou drážku. Jedná se o zcela všední a rutinní záležitosti, takže si už nikdo neuvědomuje rizika, která mohou plynout z…

Větrání šikmých střech – nezateplené půdní prostory

,
Větrání šikmých střechPožadavek větrání šikmých střech má vážné opodstatnění. Větráním se odvádí případná vlhkost, která se může dostat pod krytinu z vnějšího prostředí a vlhkost, která proniká přes tepelnou…

Školení o provádění izolatérských prací

V současné době, kdy se ve stavebnictví šetří na všem, je logické, že se bude šetřit i na kvalitních izolatérských a střechařských firmách. Pro mne osobně, ale samozřejmě, pro další znalce v oboru, je to "pozitivní…

Pálená střešní krytina - úskalí při navrhování a provádění

,
Pálená střešní krytina je přírodní ušlechtilý materiál, který se používá již několik tisíc let. Díky svým jedinečným vlastnostem se stává jednou z nejvhodnějších střešních krytin s více jak stoletou životností.…

Poruchy staveb způsobené činností živočichů

Poruchy na stavbách způsobuje převážně dřevokazný hmyz, jehož larvy jsou schopné dřevěné konstrukce velmi závažně poškodit. Jedná se například o tesaříka nebo červotoče. Dalšími škůdci mohou být ptáci, především…

Problematika umístění tepelné izolace ve skladbě šikmé střechy

, ,
Příspěvek se zabývá volbou správného umístění tepelné izolace ve dvouplášťové provětrávané střeše. Na konkrétním příkladu ukazuje základní chyby. Součástí příspěvku je také tepelně technické posouzení střešní…

Nadkrokevní tepelná izolace a její kotvení

,
Nadkrokevní zateplení se v poslední době i u nás v České republice objevuje stále častěji. Je tomu tak v důsledku stále vyšších požadavků norem na zateplování šikmých střech, díky čemuž se zvýšila poptávka po větších…

Příklady poruch šikmých střešních plášťů

Tradičními českými střechami jsou šikmé střechy s pálenou krytinou. Forma zůstala a výrazně se změnily a obohatily možnosti, které v současné době máme k jejich řešení a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech.…