Nové normy 05/12

Dnes 7. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení.

Nové normy 04/12

V dubnu byl zveřejněn Věstník ÚNMZ se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu.

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Od prvního dubna platí novela zákona č. 55/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012, který je novelou zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnílo doporučení pro postup u zakázek s uzavřením smlouvy po 1.4.2012.

Konec jednoho sporného rozsudku

,
Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním.