Trápí vás vlhkost ve sklepě?

Trápí vás vlhkost ve sklepě? Víme, jak se jí zbavit.  Vlhkost ve sklepech je problémem, který dnes sužuje celou řadu rodinných domů. Obrovské skvrny na zdech, plíseň v rozích nebo těžký a vlhký vzduch – voda ve…

Technologie polyurea

Budoucnost technologie povlaků pomocí polyurea  je velmi slibná. Současný světový objem výroby a prodeje je cca 90 milionů litrů různých systémů. To je velice významný nárůst ve srovnání s rokem 1990, kdy bylo vyrobeno…

Konstrukční detaily s pomocí stěrkových izolací typu PMMA

Při rekonstrukcích, ale nejen při nich se potkáváme s konstrukčními detaily, které jsou velmi komplikované a mnohdy neřešitelné pomocí standardních postupů – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. Takovéto detaily…

Hodnocení poruch hydroizolací z hlediska dodavatele stavby

,
Tento příspěvek navazuje na příspěvek předchozí konference a věnuje se pohledu vyššího dodavatele na kvalitu hydroizolací a způsoby, jak ji dosáhnout.Cílem vyššího dodavatele je naplnění podmínek smlouvy s objednatelem,…

Experimentální ověřování vlastností asfaltových pásů dle zkušebních postupů pro fóliové hydroizolace

AbstraktPříspěvek se zabývá porovnáním zkušebních metod pro asfaltové pásy a folie ve skladbě střech. Porovnání zkušebních metod je doplněno experimentálním měřením asfaltových pásů a folií. Experimentálně byly…

SVAP a garance kvality asfaltových pásů

Představení Svazu výrobců asfaltových pásů v ČRBěhem loňského roku proběhlo několik jednání mezi předními českými výrobci a dodavateli hydroizolačních asfaltových pásů. Důvodem společných jednání byla snaha…

Nové materiály a technologie z pohledu kvality

,
AbstraktHlavní téma Konference IZOLACE 2013 Poruchy plochých střech je možné uchopit z mnoha úhlů. Oslovujeme Vás s našimi zkušenostmi se zabudováním některých nových typů asfaltových modifikovaných pásů do střešních…

Porovnání spolehlivosti spojů mechanicky kotvených povlakových hydroizolací (asfaltových i fóliových

Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy se dnes stále více uplatňují ve skladbách plochých střech.

Vývoj hydroizolačních systémů z plastových fólií a zpětná vazba z praxe z pohledu výrobce FATRA, a.s

Příspěvek s názvem „Vývoj hydroizolačních systémů z plastových fólií a zpětná vazba z praxe z pohledu výrobce Fatra, a.s. si klade za cíl seznámit posluchače s vybranými podstatnými vývojovými událostmi v oblasti hydroizolačních…

Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné…

Zkušenosti se zpracováním kotevních plánů plochých střech

Přesto, že od okamžiku zrušení „starých“ technických norem pro stanovení zatížení a dimenzování stavebních prvků a konstrukcí uplynuly již takřka dva roky, stále nejsou určité části naší odborné veřejnosti zřejmé…

Testování hydroizolačních materiálů – kompatibilita asfaltových izolačních pásů

Tento příspěvek se zabývá pevností spojů asfaltových izolačních pásů na odloupnutí pro jednoplášťové ploché střechy. Jedná se o zkoušky pevnosti spojů, kde jsou kombinovány různé materiály.

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy, která vzniká v důsledku…

Baryprene – izolace parkovišť

,
V současné době se při výstavbě nových nákupních center stéle více setkáváme s problémem jak izolovat přilehlá parkoviště.

Balkóny a střešní terasy systému Triflex

Často zanedbáváme balkóny, lodžie, střešní terasy a arkády. Beton oprýská, spáry netěsní nebo je povrch prostě opotřebovaný.

Poruchy a hodnocení hydroizolací v realizační praxi

,
Požadavky na kvalitu staveb prezentované jak vnějším prostředím, tedy legislativou (zákony, vyhláškami), normovými požadavky, místními podmínkami realizace stavby a především požadavky a tlakem objednatelů, stále rostou.

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy jsou trhliny v syntetické fólii.

TRIFLEX PRODETAIL – Specialista na ukončení a opravy

Nejen plošné těsnění, ale i řešení ukončení a detailů rozhoduje o těsnosti ploché střechy. Pokud existuje jediné slabé místo, je ohrožena funkčnost všech vrstev konstrukce. Právě při jednotlivých opravách nebo kompletní sanaci může být ...

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Prvním typem je lokální vypadnutí vrchní části…

Vodotěsné systémy Triflex

Již 30 let se německá společnost Triflex GmbH specializuje na výrobu tekutých vodotěsných systémů aplikovaných za studena.

Systém přímého natavování asfaltových pásů na minerálně vláknité střešní desky ROCKWOOL

, ,
ROCKWOOL ve spolupráci se společností AXTER CZ – dovozcem bitumenových pásů Axter do ČR – vyvinul a otestoval systém vodotěsných střešních izolací přímo natavovaných na tuhé desky z kamenné vlny.

Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů – znalecká praxe

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 – 70 % reklamací ve stavebnictví, toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.

Hydroizolace suterénu – 2. část praxe

Ve druhé části článku se podíváme na hydroizolaci suterénu z praktické části včetně schematické skladby hydroizolace, doporučených výrobků a zpracování hydroizolace.

Hydroizolace suterénu – 1. část teorie

V článku Ing. Josefa Pluhaře vám představíme provádění hydroizolace suterénu. V 1. části se podíváme na teorii v podobě zásad vč. stupňů zatížení a prováděcího protokolu. Příště se budeme věnovat praktické části včetně schematické skladby hydroizolace, doporučených výrobků a zpracování hydroizolace.

Kašny a jiné okrasné nádrže

Dominantně používané hydroizolace pro tato stavební nebo umělecká díla jsou na bezešvé bázi. V angličtině se pro tyto materiály používá výraz LAW – liquid apply waterproofing – vodotěsné izolace za tekuta nanesené.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené – 2. část

Značné a odlišné problémy mohou nastat v případě, že se ustálil nějaký názor na správné provedení hydroizolačních konstrukcí, a to nejen z hlediska provedení střech nebo ochrany proti podpovrchovým vodám, ale i materiálů nebo korozních vlivů, který může být mylný. Takový názor, ovlivňující pravidla zmíněná v úvodu článku a vycházející z nedostatečně ověřených zkušeností nebo i z velmi seriózních výzkumů, avšak prováděných v jiných podmínkách, než odpovídají dnešním konstrukcím a materiálům, není tak úplně vzácností.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené, 1. část

Konference Defekty budov konaná v Českých Budějovicích ve dnech 19.– 20. 11. 2009 znovu upozornila na časté nedostatky hydroizolačních konstrukcí a jejich následky, které se opakovaně vyskytují již desítky let. Některým defektům by mohla zabránit i aktualizace a doplnění národních norem, pro které se v poslední době podmínky zlepšily, takže není nutné se omezit pouze na mechanické přejímání evropských, převážně výrobkových nebo zkušebních norem.

Hydroizolační stěrky v exteriéru

Tímto článkem bych chtěl navázat na nedávno publikovaný článek „Hydroizolační stěrky v interiéru“ zveřejněný rovněž na portále Izolace.cz. Hydroizolační stěrky se dnes používají běžně i v exteriéru, kde jsou však vystaveny účinkům povětrnosti, z čehož plynou další požadavky na jejich kvalitu.

Mikrobiologická koroze, efekt aktivního uhlí

Poruchy, které jsou představeny v tomto článku, se netýkají jedné unikátní fólie, jednoho unikátního výrobce a jedné unikátní stavby. Jedná se o obecný fenomén, který je nutno evidovat a bát se ho.

Hydroizolační stěrky v interiéru, část II.

Jaké je doporučené provedení hydroizolací pro jednotlivé třídy zatížení? Přečtěte si nyní ve 2. části článku Ing. Josefa Pluhaře.