Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy, která vzniká v důsledku…

Baryprene – izolace parkovišť

,
V současné době se při výstavbě nových nákupních center stéle více setkáváme s problémem jak izolovat přilehlá parkoviště.

Balkóny a střešní terasy systému Triflex

Často zanedbáváme balkóny, lodžie, střešní terasy a arkády. Beton oprýská, spáry netěsní nebo je povrch prostě opotřebovaný.

Poruchy a hodnocení hydroizolací v realizační praxi

,
Požadavky na kvalitu staveb prezentované jak vnějším prostředím, tedy legislativou (zákony, vyhláškami), normovými požadavky, místními podmínkami realizace stavby a především požadavky a tlakem objednatelů, stále rostou.

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy jsou trhliny v syntetické fólii.

TRIFLEX PRODETAIL - Specialista na ukončení a opravy

Nejen plošné těsnění, ale i řešení ukončení a detailů rozhoduje o těsnosti ploché střechy. Pokud existuje jediné slabé místo, je ohrožena funkčnost všech vrstev konstrukce. Právě při jednotlivých opravách nebo kompletní sanaci může být ...

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Prvním typem je lokální vypadnutí vrchní části…

Vodotěsné systémy Triflex

Již 30 let se německá společnost Triflex GmbH specializuje na výrobu tekutých vodotěsných systémů aplikovaných za studena.

Systém přímého natavování asfaltových pásů na minerálně vláknité střešní desky ROCKWOOL

, ,
ROCKWOOL ve spolupráci se společností AXTER CZ – dovozcem bitumenových pásů Axter do ČR – vyvinul a otestoval systém vodotěsných střešních izolací přímo natavovaných na tuhé desky z kamenné vlny.

Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů - znalecká praxe

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 – 70 % reklamací ve stavebnictví, toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.

Hydroizolace suterénu - 2. část praxe

Ve druhé části článku se podíváme na hydroizolaci suterénu z praktické části včetně schematické skladby hydroizolace, doporučených výrobků a zpracování hydroizolace.

Hydroizolace suterénu - 1. část teorie

V článku Ing. Josefa Pluhaře vám představíme provádění hydroizolace suterénu. V 1. části se podíváme na teorii v podobě zásad vč. stupňů zatížení a prováděcího protokolu. Příště se budeme věnovat praktické části včetně schematické skladby hydroizolace, doporučených výrobků a zpracování hydroizolace.

Kašny a jiné okrasné nádrže

Dominantně používané hydroizolace pro tato stavební nebo umělecká díla jsou na bezešvé bázi. V angličtině se pro tyto materiály používá výraz LAW – liquid apply waterproofing – vodotěsné izolace za tekuta nanesené.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené – 2. část

Značné a odlišné problémy mohou nastat v případě, že se ustálil nějaký názor na správné provedení hydroizolačních konstrukcí, a to nejen z hlediska provedení střech nebo ochrany proti podpovrchovým vodám, ale i materiálů nebo korozních vlivů, který může být mylný. Takový názor, ovlivňující pravidla zmíněná v úvodu článku a vycházející z nedostatečně ověřených zkušeností nebo i z velmi seriózních výzkumů, avšak prováděných v jiných podmínkách, než odpovídají dnešním konstrukcím a materiálům, není tak úplně vzácností.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené, 1. část

Konference Defekty budov konaná v Českých Budějovicích ve dnech 19.– 20. 11. 2009 znovu upozornila na časté nedostatky hydroizolačních konstrukcí a jejich následky, které se opakovaně vyskytují již desítky let. Některým defektům by mohla zabránit i aktualizace a doplnění národních norem, pro které se v poslední době podmínky zlepšily, takže není nutné se omezit pouze na mechanické přejímání evropských, převážně výrobkových nebo zkušebních norem.

Hydroizolační stěrky v exteriéru

Tímto článkem bych chtěl navázat na nedávno publikovaný článek „Hydroizolační stěrky v interiéru“ zveřejněný rovněž na portále Izolace.cz. Hydroizolační stěrky se dnes používají běžně i v exteriéru, kde jsou však vystaveny účinkům povětrnosti, z čehož plynou další požadavky na jejich kvalitu.

Mikrobiologická koroze, efekt aktivního uhlí

Poruchy, které jsou představeny v tomto článku, se netýkají jedné unikátní fólie, jednoho unikátního výrobce a jedné unikátní stavby. Jedná se o obecný fenomén, který je nutno evidovat a bát se ho.

Hydroizolační stěrky v interiéru, část II.

Jaké je doporučené provedení hydroizolací pro jednotlivé třídy zatížení? Přečtěte si nyní ve 2. části článku Ing. Josefa Pluhaře.

Hydroizolační stěrky v interiéru, část I.

Hydroizolační stěrky jsou dnes běžně používaným materiálem ve stavebnictví. Bohužel však, snad v důsledku relativně krátké doby užívání, není jejich aplikace upravena v Česku žádnými předpisy, což vede v mnoha případech k vážným poruchám stavebních děl. O něco dále jsou naši sousedé v Německu a je jistě vhodné seznámit se s jejich řešením této problematiky. 1. část článku Ing. Josefa Pluhaře Vás seznámí se základními předpisy a s klasifikací odpovídajícího zatížení vlhkostí a s rozdělením, které se týká zatížení povrchů.

Královská disciplína pokládky dlažeb a obkladů

Plavecké bazény se považují za královskou disciplínu obkladačských prací. Stavby plaveckých bazénů kladou na všechny zúčastněné vysoké požadavky, které je možno úspěšně splnit, pokud nepřipustíme v projektování a provádění hydroizolací žádné kompromisy a zapojíme potřebné technické a obkladačské know-how.

INTEGRITANK® - moderní za studena aplikovaný nástřikový hydroizolační membránový systém speciálně vy

V této přednášce z konference Izolace 2007 si přečtete o za studena aplikovaném nástřikovém hydroizolačním membránovém systému INTEGRITANK®. Autorem je pan René Růžička.

Vodotěsné hydroizolace střešních plášťů z fóliových systémů

Vodotěsné hydroizolace střešních plášťů z foliových systémů jsou jednou z možností, jak vyřešit problémy s plochou střechou i šikmou střechou (bez ohledu na její další zatřídění – nepochozí, provozní atd.). Přinášíme Vám další z přednášek konference Izolace 2007, jejíž autorem je Ing. Antonín Parys.

Někde tu teče..

Při zběžné vizuální kontrole jedné terasy a vlhkých map v bytě ve stejné výškové úrovni bych se vsadil, že kdosi podcenil hydroizolaci na terase..

Odvodnění užitného střešního pláště a teras

Konference IZOLACE 2007 přinesla mnoho zajímavých příspěvků. Jedním z nich je Odvodnění užitného střešního pláště a teras od Ing. Petra Vlčka.

Připomenutí zimy

V minulém roce a v letech předcházejících jsem měli množství sněhu o kterém lyžaři v současné době jenom sní. Samozřejmě, že velké množství sněhu má, ale negativní důsledek důsledky ve stavebnictví. Dominantní problematikou je statika, únosnost stavebních konstrukcí...

Konkrétní zkušnosti s kontrolou folií pomocí podtlaku

O tom, že hydroizolaci lze považovat za nejdůležitější vrstvu ploché střechy asi není sporu. Je–li hydroizolace provedena odborně a kvalitně, podle dobrého návrhu a v souladu se všemi běžnými zvyklostmi, a není – li izolace z jakýchkoli důvodů poškozena, je vše v pořádku. Co však dělat v opačném případě, kdy každý déšť nebo tající sníh přináší další a další nemilá překvapení.

Hydroizolační foliové systémy Fatrafol

Každý z nás si představí pod pojmem voda život. Ve stavebnictví je tomu ovšem naopak. Na většinu stavebních materiálů a konstrukcí má voda neblahý vliv a proto musíme tyto stavební konstrukce před ní chránit.

Výhody izolací staveb z FPO

V úvodu je nezbytně nutné se zmínit o původu plastů, aby se daly pochopit vlastnosti jednotlivých materiálů používaných v izolacích střech a spodních částí staveb proti vodě.

Utěsnění prostupů inženýrských sítí hydroizolacemi

V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn.

Výztužná vložka hydroizolačního pásu

Zajišťuje pevnostní a elastické vlastnosti, současně tvoří výztužní strukturu zajišťující rozměrovou stabilitu hydroizolačního materiálu. Vložky limitují řadu vlastností výsledného hydroizolačního materiálu zejména pak elasticitu.