Sanace balkónů a lodžií technologií Triflex

Německá firma Triflex patří již přes 35 let k nejkvalitnějším výrobcům hydroizolací a systémů pro ochranu betonu na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA). Její zastoupení na českém trhu zajišťuje firma Axter CZ. Jedno z mnoha…

Studie využití geomembrány Coletanche při loužení rudných hald

Loužení hald (perkolace) je průmyslový postup užívaný v těžebním průmyslu a používá se k získání takových vzácných kovů, jakými jsou měď, zinek, kobalt, nikl, zlato a jiné. V Kazachstánu se technologie perkolace zlatonosných…

SikaProof® – mechanicky kotvená hydroizolace bez podtékání

1. Co je to systém SikaProof® A SikaProof® A je hydroizolační fólie v tloušťce 0,8 nebo 1,2 mm skládající se z vysoce flexibilní embosované polyolefínové fólie (FPO), speciální těsnící tmelové mřížky a nalaminované…

Poruchy hydroizolací III.

, ,
Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V…

Poruchy hydroizolací II.

, ,
Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky.…

Optimalizace návrhu hydroizolací spodní stavby z asfaltových izolačních pásů

,
ČSN 730605-1:2014 [1]  V polovině loňského roku vstoupila v platnost nová česká norma, která stanovila požadavky na asfaltové izolační pásy (AIP), které se vyrábí dle norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 [2] a ČSN EN 13970.…

Poruchy hydroizolací I.

, ,
Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby…

Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi

,
Poruchy – popis problematických oblastí Jak je již zmíněno v abstraktu, stavební konstrukce jsou stále členitější a složitější tak, aby vyhovovali požadavkům „náročných“ investorů. To sebou přináší také vyšší…

Co dokáže vítr II

, , ,
Síla větru se nemá podceňovat a jistě se tak při návrhu i realizaci stavby děje, ale následující obrázky svědčí o tom, že ne vždy se to povede. Na základě předchozího článku jsme proto připravili volné pokračování…

Co dokáže vítr

,
V tomto týdnu nám opět počasí připomnělo, že je potřeba se věnovat řádnému návrhu kotvení jak fasády tak především střešních plášťů. Mnoho střech či dokonce lehkých staveb bylo zcela zničeno a zprávy o tom jsme…

Vodárenská nádrž Landštejn - posouzení skutečného technického stavu těsnění návodního svahu z fólie

, ,
Úvod Fatra, a.s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnící pásy z plastových fólií na bázi PVC-P téměř 60 let. Za tuto dobu zaznamenal vývoj výrobních…

Kotva SOL-F lze použít i na asfaltové pasy

, ,
SOL-F Bezpečný montážní systém o vysoké únosnosti při zajištění vodotěsnosti přípojů a bez tepelných mostů. O tomto systémovém kotvícím prvku jsem na stránkách izolace.cz již informoval (článek k nalezení zde).…

Trojský most v Praze – izolace složitých detailů a ochrana železobetonu pomocí materiálů Triflex

Pohled na Trojský most v Praze. Vzhledem k vlastnostem železobetonu a silnému provozu automobilů a tramvají se předpokládal vznik trhlin v železobetonové konstrukci nově vybudovaného Trojského mostu. Aby byla železobetonová konstrukce…

Oprava těsnosti světlíků

Velkoplošné skleněné světlíky jsou oblíbeným architektonickým prvkem, ale jejich vodotěsnost vlivem napojení není vždy 100%. Opravy jsou často velice nákladné a nezřídka je nutné vyměnit celý světlík. Tato výměna je…

Provozní zkoušky napojení asfaltového izolačního pásu na stávající polyuretanovou izolaci

,
1. Úvod Během výstavby dvou velkých mostních objektů na stavbě dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice musel zhotovitel řešit problém napojení asfaltového pásu na stávající polyuretanovou izolaci.  Mostovka v celé…

Složení asfaltových izolačních pásů v České republice

,
1. Úvod  Hydroizolační funkci v asfaltových izolačních pásech (dále v textu AIP) zajišťuje asfaltová hmota a to její množství a kvalita. Asfaltová hmota se skládá z asfaltu, polymerů a plniv. Kvalita asfaltové hmoty…

Praktické problémy mostního izolačního souvrství v České republice

,
Úvod Cílem tohoto příspěvku je stručný popis závad na mostních vozovkách, které byly v posledních letech zaznamenány na několika stavbách v České republice. Jde o opakované závady, jejichž příčina nebyla doposud objasněna…

Trápí vás vlhkost ve sklepě?

Trápí vás vlhkost ve sklepě? Víme, jak se jí zbavit.  Vlhkost ve sklepech je problémem, který dnes sužuje celou řadu rodinných domů. Obrovské skvrny na zdech, plíseň v rozích nebo těžký a vlhký vzduch – voda ve…

Technologie polyurea

Budoucnost technologie povlaků pomocí polyurea  je velmi slibná. Současný světový objem výroby a prodeje je cca 90 milionů litrů různých systémů. To je velice významný nárůst ve srovnání s rokem 1990, kdy bylo vyrobeno…

Konstrukční detaily s pomocí stěrkových izolací typu PMMA

Při rekonstrukcích, ale nejen při nich se potkáváme s konstrukčními detaily, které jsou velmi komplikované a mnohdy neřešitelné pomocí standardních postupů – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. Takovéto detaily…

Hodnocení poruch hydroizolací z hlediska dodavatele stavby

,
Tento příspěvek navazuje na příspěvek předchozí konference a věnuje se pohledu vyššího dodavatele na kvalitu hydroizolací a způsoby, jak ji dosáhnout.Cílem vyššího dodavatele je naplnění podmínek smlouvy s objednatelem,…

Experimentální ověřování vlastností asfaltových pásů dle zkušebních postupů pro fóliové hydroizolace

AbstraktPříspěvek se zabývá porovnáním zkušebních metod pro asfaltové pásy a folie ve skladbě střech. Porovnání zkušebních metod je doplněno experimentálním měřením asfaltových pásů a folií. Experimentálně byly…

SVAP a garance kvality asfaltových pásů

Představení Svazu výrobců asfaltových pásů v ČRBěhem loňského roku proběhlo několik jednání mezi předními českými výrobci a dodavateli hydroizolačních asfaltových pásů. Důvodem společných jednání byla snaha…

Nové materiály a technologie z pohledu kvality

,
AbstraktHlavní téma Konference IZOLACE 2013 Poruchy plochých střech je možné uchopit z mnoha úhlů. Oslovujeme Vás s našimi zkušenostmi se zabudováním některých nových typů asfaltových modifikovaných pásů do střešních…

Porovnání spolehlivosti spojů mechanicky kotvených povlakových hydroizolací (asfaltových i fóliových

Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy se dnes stále více uplatňují ve skladbách plochých střech.

Vývoj hydroizolačních systémů z plastových fólií a zpětná vazba z praxe z pohledu výrobce FATRA, a.s

Příspěvek s názvem „Vývoj hydroizolačních systémů z plastových fólií a zpětná vazba z praxe z pohledu výrobce Fatra, a.s. si klade za cíl seznámit posluchače s vybranými podstatnými vývojovými událostmi v oblasti hydroizolačních…

Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné…

Zkušenosti se zpracováním kotevních plánů plochých střech

Přesto, že od okamžiku zrušení „starých“ technických norem pro stanovení zatížení a dimenzování stavebních prvků a konstrukcí uplynuly již takřka dva roky, stále nejsou určité části naší odborné veřejnosti zřejmé…

Testování hydroizolačních materiálů - kompatibilita asfaltových izolačních pásů

Tento příspěvek se zabývá pevností spojů asfaltových izolačních pásů na odloupnutí pro jednoplášťové ploché střechy. Jedná se o zkoušky pevnosti spojů, kde jsou kombinovány různé materiály.

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy, která vzniká v důsledku…