Vodotěsné izolace spodní stavby ve vztahu k extrémním klimatickým podmínkám

Přívalové deště, které v současných letech jsou spíše obvyklé, než neobvyklé, způsobují dramatické a hlavně velmi rychlé změny v úrovni hladiny podzemní vody. To znamená, že dramatickým způsobem kolísá…

Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

,
I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup,…

Systémová řešení vodotěsných a plynotěsných prostupů spodní stavby

,
Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy stavebními konstrukcemi (vnějšími i vnitřními) nejsou používána správná řešení ani materiály a prostupy se často na stavbách řeší nevhodným způsobem (např. montážní…

Izolace spodních staveb – použití bentonitových izolačních systémů

,
Krátká historie bentonitových izolací Historii bentonitových izolací předcházely přírodní izolace využívající malou propustnost jílů. Tyto jíly se odedávna používaly na izolace nádrží, rybníků a posléze také na izolace…

Hydroizolace terasy rodinného domu systémem BTS-P výrobce Triflex

,
K návrhu řešení a realizaci pochozí hydroizolace terasy rodinného domu jsme byli přizvání potom, co byl investor odmítnut několika jinými dodavateli, kteří nebyli schopni úlohu technicky řešit. Zadání bylo vskutku problematické.…

PREPRUFE – revoluční technologie izolací proti spodní vodě

,
Charakteristika systému PREPRUFE Jedná se o speciální HDPE fólii tl. 1,4 mm (Preprufe 300) nebo 1,0 mm (Preprufe 160) opatřenou na horním povrchu vrstvou speciální lepící hmoty a krycí průhledné PE fólie. Izolační fólie je…

Těsnění spár vodotěsné železobetonové konstrukce – rizika návrhu a realizace

,
Pravidla návrhu a realizace Návrh železobetonové konstrukce je podrobně rozpracován v předpisech normativní povahy jak v původním systému technických norem vč. EC (eurokódů), tak v předpisech vztahujících se k samotným vodotěsným…

Vliv zatížení na spolehlivost hydroizolační vrstvy spodní stavby

,
Úvod Problém při použití profilované (nopové) fólie ve skladbách spodních staveb nastává v případě mechanického namáhání konstrukce, které působí skrze prvek skladby s vyšší mechanickou odolností (profilovaná fólie)…

Konštrukčné a materiálové riešenia hydroizolácie podzemných častí stavieb a ich spoľahlivosť

,
1 Úvod Pri výbere vhodnej hydroizolácie podzemných častí stavieb a jej realizácie treba pamätať na to, že nedostatočné hydroizolácie znižujú kvalitu stavby a často môžu zapríčiniť aj vážne poruchy a havárie. Opravy…

Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi modifikovaných asfaltových pásů

,
Úvod Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání každého objektu. Pokud projektovaná hydroizolační opatření neplní svoji funkci, dochází…

Poškození plochých střech kroupami – část třetí

,
Důvody zkoušení odolnosti proti kroupámJiž po roce 1973 se projevilo vlivem krupobití ve Švýcarsku velké poškození střech, krytých novými plastovými střešními výrobky a následně byly tyto materiály vyloučeny z možného…

Poškození plochých střech kroupami – část druhá

, ,
Kroupy jsou na našem území relativně ojedinělým meteorologickým jevem, jehož frekvence pro dané území je podle dlouhodobých měření meteorologů nejvíce jedenkrát ročně nebo i výrazně menší. V horských podmínkách je…

Poškození plochých střech kroupami – část první

, ,
Máme tu opět letní tropická vedra, která často vrcholí intenzivními bouřkami. A silné bouřky často provází krupobití. A krupobití může být nebezpečné i pro ploché střechy. K jednomu z největších poškození plochých…

Sanace balkónů a lodžií technologií Triflex

Německá firma Triflex patří již přes 35 let k nejkvalitnějším výrobcům hydroizolací a systémů pro ochranu betonu na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA). Její zastoupení na českém trhu zajišťuje firma Axter CZ. Jedno z mnoha…

Studie využití geomembrány Coletanche při loužení rudných hald

Loužení hald (perkolace) je průmyslový postup užívaný v těžebním průmyslu a používá se k získání takových vzácných kovů, jakými jsou měď, zinek, kobalt, nikl, zlato a jiné. V Kazachstánu se technologie perkolace zlatonosných…

SikaProof® – mechanicky kotvená hydroizolace bez podtékání

1. Co je to systém SikaProof® A SikaProof® A je hydroizolační fólie v tloušťce 0,8 nebo 1,2 mm skládající se z vysoce flexibilní embosované polyolefínové fólie (FPO), speciální těsnící tmelové mřížky a nalaminované…

Poruchy hydroizolací III.

, ,
Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V…

Poruchy hydroizolací II.

, ,
Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky.…

Optimalizace návrhu hydroizolací spodní stavby z asfaltových izolačních pásů

,
ČSN 730605-1:2014 [1]  V polovině loňského roku vstoupila v platnost nová česká norma, která stanovila požadavky na asfaltové izolační pásy (AIP), které se vyrábí dle norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 [2] a ČSN EN 13970.…

Poruchy hydroizolací I.

, ,
Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby…

Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi

,
Poruchy – popis problematických oblastí Jak je již zmíněno v abstraktu, stavební konstrukce jsou stále členitější a složitější tak, aby vyhovovali požadavkům „náročných“ investorů. To sebou přináší také vyšší…

Co dokáže vítr II

, , ,
Síla větru se nemá podceňovat a jistě se tak při návrhu i realizaci stavby děje, ale následující obrázky svědčí o tom, že ne vždy se to povede. Na základě předchozího článku jsme proto připravili volné pokračování…

Co dokáže vítr

,
V tomto týdnu nám opět počasí připomnělo, že je potřeba se věnovat řádnému návrhu kotvení jak fasády tak především střešních plášťů. Mnoho střech či dokonce lehkých staveb bylo zcela zničeno a zprávy o tom jsme…

Vodárenská nádrž Landštejn – posouzení skutečného technického stavu těsnění návodního svahu z fólie

, ,
Úvod Fatra, a.s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnící pásy z plastových fólií na bázi PVC-P téměř 60 let. Za tuto dobu zaznamenal vývoj výrobních…

Kotva SOL-F lze použít i na asfaltové pasy

, ,
SOL-F Bezpečný montážní systém o vysoké únosnosti při zajištění vodotěsnosti přípojů a bez tepelných mostů. O tomto systémovém kotvícím prvku jsem na stránkách izolace.cz již informoval (článek k nalezení zde).…

Trojský most v Praze – izolace složitých detailů a ochrana železobetonu pomocí materiálů Triflex

Pohled na Trojský most v Praze. Vzhledem k vlastnostem železobetonu a silnému provozu automobilů a tramvají se předpokládal vznik trhlin v železobetonové konstrukci nově vybudovaného Trojského mostu. Aby byla železobetonová konstrukce…

Oprava těsnosti světlíků

Velkoplošné skleněné světlíky jsou oblíbeným architektonickým prvkem, ale jejich vodotěsnost vlivem napojení není vždy 100%. Opravy jsou často velice nákladné a nezřídka je nutné vyměnit celý světlík. Tato výměna je…

Provozní zkoušky napojení asfaltového izolačního pásu na stávající polyuretanovou izolaci

,
1. Úvod Během výstavby dvou velkých mostních objektů na stavbě dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice musel zhotovitel řešit problém napojení asfaltového pásu na stávající polyuretanovou izolaci.  Mostovka v celé…

Složení asfaltových izolačních pásů v České republice

,
1. Úvod  Hydroizolační funkci v asfaltových izolačních pásech (dále v textu AIP) zajišťuje asfaltová hmota a to její množství a kvalita. Asfaltová hmota se skládá z asfaltu, polymerů a plniv. Kvalita asfaltové hmoty…

Praktické problémy mostního izolačního souvrství v České republice

,
Úvod Cílem tohoto příspěvku je stručný popis závad na mostních vozovkách, které byly v posledních letech zaznamenány na několika stavbách v České republice. Jde o opakované závady, jejichž příčina nebyla doposud objasněna…