Systém pro sanace netěsných dilatačních spár betonových konstrukcí

Prosakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se občas vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – jsou založeny principem tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy.

Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

Vodotěsné hydroizolace jsou pro velkou část stavebních objektů jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Proto se nyní podívejme, jaké systémy vodotěsných izolací jsou nejčastější a jak si stojí dnes moderní stěrkové materiály.

Spoje asfaltových izolačních pásů

Článek se zabývá pevností spojů asfaltových pásů, u jednovrstvých systémů plochých střech, v závislosti na teplotě a čase. Laboratorní zkoušky pevností spojů byly provedeny dle ČSN EN 13707.

Problematika přesahů nehomogenních hydroizolací

Kvalitní natavení homogenních hydroizolací je mimo jiné spojeno s dlouhodobou spolehlivostí a vodotěsností jejich přesahů. Toto ovšem zdaleka nemusí platit u přesahů nehomogenních hydroizolací.

Stříkané PUR hydroizolační systémy Coniroof/Conipur na plochých střechách

Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní nejen funkci celé budovy, ale zvýší se tím náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a to jak z hlediska vodonepropustnosti, tak i z hlediska co nejkvalitnější aplikace hydroizolace na stavbě včetně opracovatelnosti detailů.

Střešní pláště s vegetační vrstvou

Střechy s vegetační vrstvou přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke snížení energetických ztrát.

Solární fotovoltaické systémy pro ploché střechy

Hledání obnovitelných environmentálních zdrojů energie a podpora jejich využívání je v současné době jedním z předních politických témat jak orgánů EU tak i státních orgánů České republiky. Dochází k postupné harmonizaci českých zákonů s právem EU, v daném případě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů a spolu s tím se rozvíjí i příslušná státní dotační politika.