Mechanické poškození – lokální – hydroizolačních materiálů – syntetických fólií

Hydroizolační materiály jsou citlivé na zacházení. Nezanedbatelná část poruch hydroizolačních systémů, tedy i střech s povlakovými izolacemi je způsobena bezohledným zacházením s hydroizolačními materiály, které opravdu…

Izolatérská historie (ne moc pozitivní)

, , ,
V nedávné historii (z izolatérského hlediska ovšem asi ve velmi dávné historii, protože jsme na tyto špatné zkušenosti už stihli zapomenout) se u nás vyskytovala vlna realizací s akrylátovými vodotěsnými izolacemi. Moje zkušenost…

Svařování fóliových hydroizolačních materiálů

,
Základním principem funkčnosti hydroizolace je spolehlivé fungování spojů. Tzn., že jednou ze základních vlastností hydroizolačního materiálu by měla být spolehlivá svařitelnost v kterékoliv periodě životnosti tohoto materiálu. U…

New Books

EEZY publishing house has just issued within the new series STAVBA („Construction“) a trilogy on defects and faults of roofs. It is focused especially on flat roofs, namely according to the new Czech standards ČSN 73 1901 – Designing…

Odborné knihy – trocha historie nikoho nezabije

Bauphysikalische Entwurfslehre Bautechnischer Wärme-und Fochtigkeitsschutz Friedrich Eichler, Horst Arndt Kniha obecně popisující problematiku stavební fyziky k roku vydání tj. k roku 1989. Musím konstatovat, že tato kniha…

Odborné knihy

               K dispozici je velké množství odborné literatury, kterou lze používat, nebo je možné si z ní vybírat ty části, které inspirují, nebo dávají jiný pohled na izolace, střechy atd. Vždy je velmi…

Dřevěné šindele trochu jinak, po Slovinsku.

,
Obr. č.  1 – Šindelové střechy jsou krásnou součástí slovinské horské krajiny Každá země má ve stavebnictví svá specifika. Střechy nejsou výjimkou. Principy, materiály zůstávají stejné nebo obdobné, ale konkrétní…

Nefungující detail zateplení soklu stavebního objektu

,
Ve stavebnictví je nutné dbát na pravidla hry. Jedním z nejvýznamnějších pravidel je, že stavební konstrukce nejsou moc rády, když jsou dotovány vodou. Takže je velmi nutné je chránit před srážkovou, ale také stékající…

Nové knihy

V nové edici STAVBA nakladatelství EEZY právě vydává trilogii o vadách a poruchách střech. Jedná se zejména ploché střechy, ale podle terminologie ČS 73 1901 se jedná o střechy s povlakovými izolacemi. Obr. č.  1…

Ukončení hydroizolace na svislé konstrukce u provozních střech, resp. ochranné konstrukční prvky

Následující konstrukční detail řeší ukončení hydroizolačního povlaku na svislé konstrukci u střešního pláště s provozními vrstvami. Obr. č.  1 – Konstrukční řešení ukončení hydroizolace nad upraveným povrchem…

Projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. cílí na další regiony

Expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. se zaměřením na stavební izolace a stavební fyziku rozšiřuje své zastoupení v rámci ČR. Nově vzniká pobočka společnosti v Hradci Králové. Společnost A.W.A.L. na trhu…

O provádění izolací a vztahu k řemeslu

, ,
Provádění hydroizolací, a to nejen pokud jde o střešní pláště, je významným problémem současné doby. Setkáváme se s nárůstem vad a poruch vzniklých při této pracovní operaci a tento trend je spojen s několika fenomény…

Komínové stříšky

,
Jak je již z názvu patrné, jedná se o zakončovací prvek komína, který historicky sloužil jako ozdoba komína a svým provedením zvýrazňoval a zdobil komínové těleso. Mluvíme o dobách, kdy byly stříšky prováděny z klasických…

Stěrkové izolace a jejich technické vlastnosti

, , ,
  V současné době je na našem trhu velké množství různých stěrkových izolací, které dokáží fungovat, nebo také ne. Zdálo by se, že provádění stěrkových izolací je velmi jednoduché, protože se „něco“ na…

Nové prezentace v sekci VÝUKA – vady a poruchy plochých střech

Už dávno začal nový semestr. A nový semestr si žádá nové prezentace. Za rok se totiž stalo mnohé, co je vhodné zaznamenat a implementovat do přednášek. To jsem také udělal a nyní budu postupně přednášky v této sekci inovovat. Zvláště…

Příklad maléru izolatérského řemesla

, ,
Při poslední přednášce předmětu Pozemní stavby/Vady a poruchy staveb (který učím na FA ČVUT) se zvedl jeden ze studentů s otázkou: „Máte vůbec nějaké příklady toho, jak se to má správně dělat?“ Měl pravdu, moc jich…

Malá část stavby se spoustou vad

, ,
  Seznámím vás s balkónem, který vykazuje celu řadu a vad a poruch.  Prakticky všechny jsou dokumentovány na následujících obrázcích. Je velmi vhodné si popsané souvislosti uvědomit a podobným krokům se vyhnout. Vady…

Hydroizolační asfaltové pásy s modifikací ALPA

, , , ,
  Hydroizolační asfaltové pásy typu ALPA vyvinuté společností AXTER, předního světového výrobce hydroizolačních materiálů, jsou již nějaký čas běžnou součástí portfolia produktů používaných v rámci českého…

Izolace jsou extrémní sport

, ,
Když je něco extrémní, tak to znamená, že jde o akt dohnaný do krajnosti. Dělat střechy, resp. balkóny, bez izolace, jsou také činy extrémní. A můžete se rozhodnout, zda z hlediska odvahy nebo hlouposti. Že se to nemůže stát?…

Spádování střech pomocí pěnového polystyrenu

, ,
Spádové vrstvy se u plochých střech ještě v nedávné minulosti vytvářely z betonové mazaniny, nebo také z násypu škváry či štěrku. Variantou byl i granulát z pálené hlíny. Dnes se spádování plochých střech mokrým…

Ukončení asfaltové hydroizolace na svislé konstrukci

,
Jedním z nejjednodušších konstrukčních detailů ve střechách je ukončení hydroizolace na svislé konstrukci. Platí zde totiž jen velmi málo zásad, jenže je nutné je dodržet. Na obr. 1 je příklad z praxe, ve kterém absentuje…

Také balkóny mohou být vegetační

Možná, že trsy zeleně, trčící z balkónů, jsou novým ekologickým trendem?!  Spíš se ale domnívám, že jde o nálety. A to nálety mimořádně nebezpečné. Proč? Vegetace cíleně pěstovaná potřebuje zvláštní zacházení…

Ukončení hydroizolace nad terénem

U hydroizolačních povlaků spodní stavby by měla být hydroizolace funkční nejen proti klasické tlakové vodě a zemní vlhkosti, ale také proti vodě volně stékající, odstřikující atd. Hydroizolace by tedy měla být provedena…

Přivětrávání krbu pod úrovní terénu

Odborníci z oblasti hydroizolací se snaží udělat všechno proto, aby do spodní stavby nepronikla voda a konstrukce zůstala trvale suchá. Navržena jsou vodotěsná řešení, prostá sebemenších netěsností a děr. A pak se v praxi…

Fóliové izolace a úhelníky z poplastovaného plechu

Fóliové hydroizolace se přivařují k poplastovanému plechu, který tím pádem tvoří velmi významný konstrukčních prvek, zajišťující stabilitu celého hydroizolačního povlaku. Velmi významné jsou především dva momenty: …

Spojenectví, které funguje

Konference Izolace a veletrh Střechy Praha Spoustu let pořádala expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. konference Izolace samostatně. S veletrhem je nepojil ani termín, ani prostory. Byly to akce uznávané, hojně navštěvované…

Měření tloušťky povlakových hydroizolací plochých střech

Článek se zabývá měřením tloušťky povlakových hydroizolací plochých střech na bázi asfaltových pásů a polymerních folií. Měření tloušťky se na první pohled může zdát pro běžného uživatele dostupné. Každý má…

Provádění dodatečných vodotěsných izolací u starých objektů a s tím spojená rizika

Z historického hlediska to není tak dávno, co se při stavění s izolacemi moc nepočítalo. Dnešní doba má jiné nároky a neizolované stavby se upravují na současné standardy. Jak a s jakým výsledkem si uvedeme na konkrétním…

Je možné zeslabit negativní účinek prudkého lijáku? Se systémem Protan BlueProof to jde snadno

,
Systém Protan BlueProof umožňuje vypouštět dešťovou vodu do kanalizace postupně a kontrolovaně, čímž se snižuje nadměrný tlak vody, který způsobuje povodně a škody na majetku. Jedná se vlastně o řízené zeslabení…

Nové normy 07/2021

,
Dne 8. července 2021 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/21) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2021.