Dřevěné konstrukce a metody jejich ochrany v souvislosti se stavební fyzikou

Navrhování a provádění stavebních konstrukcí kde jsou hlavní konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva má svá specifika. Navrhování a provádění těchto konstrukcí do prostorů stávajících krovů je o to složitější, že ne vždy jsou stávající konstrukce krovu, ale i stropu pod půdním prostorem vhodné pro vybudování nového plnohodnotného obytného prostoru.

Izolace proti radonu - díl 1.

S nutností provádět izolace proti radonu se setkáváme na většině území naší země. V tomto článku si můžete stáhnout a pročíst příručku pojednávající o ochraně nových steveb prostřednictvím protiradonových izolací.

Součinitel postupu tepla ploché střechy

V minulé anketě jste měli možnost hlasovat na téma "požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla Un pro ploché střešní pláště dle ČSN 73 0540 z 04/2005." A jak vaše tipování dopadlo?

revize ČSN 73 0540 - 4

Tato norma stanovuje a upřesňuje výpočtové metody pro navrhování a ověřování konstrukcí a budov podle požadavků na tepelnou ochranu budov a úsporu energie na jejich vytápění, daných v ČSN 73 0540 - 2.

nová ČSN 73 0540 - 1

V červnu 2005 vychází nová tepelně technická norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, která vymezuje termíny používané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti vzduchu a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2,3 a 4.

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“

Nový newsletter

Pro všechny zájemce z řad čtenářů portálu izolace.cz jsme zpustili novou verzi newsletetru - bezplatného informačního systému o novinkách.

Nevhodný podklad – vlhkost, šířka prken

O výsledné kvalitě střechy s krytinou z asfaltových šindelů nerozhoduje jen vlastní kvalita pásu nebo jeho pokládky, ale i typ a stav podkladu.

Akustické vlastnosti trapézových plechů s akustickou výplní

V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění požadavkových norem týkající se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se v podstatě v celém životním prostředí postupně zvyšuje, takže proti tomu nastupuje stále přísnější kontrola, omezování a vyhodnocování zdrojů hluku.

Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

Hydroizolační souvsrtví na plochých střešních pláštích je namáháno mnoha vlivy. V tomto článku se dozvíte, že jednou z možných příčin poškození povlakové hydroizolace jsou i nesprávně aplikované podpěry hromosvodných rozvodů.

Bitumenové izolace jsou nejpopulárnější

Podle ankety, ve které jste mohli v minulém týdnu hlasovat o pro vás nejvíce preferovaném hydroizolačním materiálu vyhrály bitumenové povlakové hydroizolace.

ČSN 73 0532 - změna Z1

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky se po pěti letech doplňuje a mění.

Změny v požadavcích ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

V březnu 2005 vydal Český normalizační institut Změnu Z1 k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Touto změnou dochází od dubna 2005 ke zpřísnění požadavků na některé stavební konstrukce. V následujícím článku jsou uvedeny nejdůležitější změny a odpovědi na nejčastější dotazy.

Užitné ploché střechy a terasy z hlediska akustiky

V současné době se vlivem snahy o zatraktivnění dispozic nebo efektivnějšímu zhodnocení lokality stále častěji dostáváme do situace, kdy se chráněné prostory dostávají přes stropní konstrukci do kontaktu s veřejně využívanými prostorami typu pochozích střech, teras případně i pojížděných ploch.

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Ve všech etapách přípravy staveb je nutné koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být tak zpracovány, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce, protože se někde opomnělo dokončit hydroizolační povlak. Když už se tak stane je nezbytně nutné, aby stavební dozor byl schopen tyto nedostatky „odchytat“.

Materiálová odolnost proti UV záření

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření.

Problematika pokládání litého asfaltu na pěnové sklo

V průběhu loňského roku měla firma A.W.A.L.s.r.o. možnost dlouhodobě sledovat pokládku litého asfaltu na stavbě obchodně společenské centra „Galerie Vaňkovka v Brně“. Litý asfalt byl předepsán jako ochranná vrstva hydroizolací ve dvou různých skladbách střešních konstrukcí, a to skladby zateplené nad vnitřními vytápěnými prostory a skladby nezateplené.

Svět knihy 2005

O tom, že i přes stále se zvyšující popularitu a rozšířenost celosvětové internetové sítě neztrácí v naší společnosti své místo tradiční kniha jste se mohli v uplynulých dnech přesvědčit i na veletrhu Svět knihy 2005.

Odvlhčování staveb

V nakladatelství Grada Publishing a.s. v těchto dnech vydalo novou publikaci z edice Stavitel, která se zabívá problematikou poruch staveb a jejich jednotlivých částí vlivem vysoké vlhkosti.

Nový web izolace.cz

Vážení návštěvníci, připravili jsme pro vás poměrně zásadní změnu ve vzhledu a fungování portálu www.izolace.cz. Doufáme, že se vám bude líbit a že zde naleznete co nejvíce užitečných informací.

Absence posypu

Špatný šindel může vykazovat již z výroby absenci krycího granulátu - posypu...

Mozbil 2005

O tom, že Rusko je velmi významným světovým trhem i ve stavebnictví nemůže být pochyb. Proto se podívejme na reportáž o největším tamním stavebním veletrhu - Mozbil 2005.

Technická a normalizační komise 65

Poradní orgán ČSNI pro stavební izolace.

Odkazy na jiné www servery

Vyhledávání ze Sbírky zákonů ČR. Vyhledávání platných i neplatných ČSN v seznamu dle bibliografických údajů(podle označení normy, podle výskytu jednotlivých slov apod.) Obchodní rejstřík - Ministerstvo spravedlnosti…

Výstava Střechy Praha 2005

Ve dnech 27. až 29. ledna 2005 se na pražském výstavišti v Holešovicích uskuteční již sedmý ročník specializované mezinárodní výstavy Střechy Praha s doprovodnou výstavou Úspory energií a doprovodné zdroje. Jako mediální patrneři vás zveme na výstavu srdečně zveme a nabízíme několik základních důležitých informací o letošním ročníku.

Viaduc de Millau - nová chlouba Francie

Ve spolupráci se serverem mosty.cz vám přinášíme zajímavý článek o právě otevíraném nejvyšším mostě na světě. Podívejte se na krásnou stavbu architekta Lorda Normana Roberta Fostera, který se klene přes údolí řeky Tarn u jihofrancouzského městečka Millau.

Fotoperličky

Prohlédněte si zajimavé fotografie. Jako poslední příspěvek zde najdete jak si poradili v německém Frankfurtu se zastřešením vestibulu jedné ze zastávek tamního metra...

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů.

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný.

Nové normy 01/2020

Dne 8. ledna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku…