Tepelně technická problematika regenerace panelových budov

Bytové stavby postavené panelovou technologií výstavby představují v současné době většinu stávajícího bytového fondu. Jejich výstavba začala po roce 1950 - bloková technologie výstavby a pokračovala po roce 1960 výstavbou pomocí velkoplošných deskových prvků až do roků 1990.

Hlavu vzhůru, padá sníh

Je zima, sem tam mrzne, někdy sněží, jindy je plískanice. Počasí je takové, jaké je a naštěstí jej nikdo ovlivnit nemůže. A pokud se svatý Petr nahoře rozhodne, že nám nadělí plno sněhu, musíme se s tím smířit a měli bychom se snažit následkům klimatických výkyvů co nelépe čelit.

Regenerace panelových budov z hlediska akustických vlastností

Nezbytným předpokladem ochrany před hlukem v místnostech budov je zabezpečení normových požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách a normových požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí.

Pozvánka na veletrh Střechy Praha 2006

Srdečně Vás zveme na 8. ročník mezinárodního veletrhu Střechy Praha, který se koná ve dnech 26. – 28. ledna 2006 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Veletrh je největší přehlídkou střešních materiálů, krytin, oken, doplňků, výrobků pro půdní vestavby, izolací, řemesla a služeb pro stavbu a renovaci střech...

ČSN 730601 a ČSN 730602 v novém kabátě

Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

Pod tíhou sněhu se prolomila střecha v Ostravě

Silné sněžení v minulých dnech má za následek další kolaps střešní konstrukce. Tentokrát se zřítila střecha nákupního supermarketu Lidl v Ostravě. Neštěstí se stalo dnes v půl osmé večer.

Vládní návrh novely zákona o hospodaření s energií

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednáván vládní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Hlavními důvody novelizace zákona jsou platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a potřeba upřesnit některá ustanovení zákona.

Katastrofa v Bad Reichenhallu

V pondělí (2.1.2006) odpoledne se pod náporem sněhu zřítila střecha zimního stadionu v bavorském městečku Bad Reichenhall. Trosky a sníh zavalily přibližně padesát bruslících lidí, řekla německému serveru Bild.de mluvčí bavorského Červeného kříže, Hanna Hutschenreiter.

PF 2006

Našim čtenářům, partnerům a spolupracovníkům přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Spoje asfaltových izolačních pásů

Článek se zabývá pevností spojů asfaltových pásů, u jednovrstvých systémů plochých střech, v závislosti na teplotě a čase. Laboratorní zkoušky pevností spojů byly provedeny dle ČSN EN 13707.

Šťastné a veselé Vánoce

Všem čtenářům našeho portálu přejeme klidné prožití letošních vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho zajímavých dárků pod stromečkem. Prožijte tyto dny v klidu a pohodě.

Užitné střechy s obráceným pořadím vrstev

Kategorie tzv. provozních, či užívaných střešních plášťů je z hlediska užitných a konstrukčních variant a možností poměrně rozsáhlá. Prakticky vždy obsahují nějakou formu tzv. těžké povrchové úpravy celkové skladby střešního plochého pláště.

Živičné šindele a jejich kotvení

Pokračováním našeho malého seriálu o poruchách šikmých střech s krytinou tvořenou živičnými šindely, je ukázka zajímavých způsobů mechanického kotvení aplikovaných v praxi.

Izolace 2006 – registrujte se!

Jako internetový mediální partneři odborné konference IZOLACE 2006 jsme pro zájemce o účast na této akci otevřeli on-line registraci.

Regenerace panelové výstavby 2005

Odborná celostátní konference Regenerace panelové výstavby – místo setkání zástupců státní správy, předních odborníků s odbornou veřejností i vlastníky panelových domů.

Termodiagnostika ve stavebnictví

Pro nedestruktivní vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov či kontrolu jakosti provedení tepelných izolací je často a s úspěchem používána termovizní kamera.

Omluva za problémy v on-line poradně

Pokud patříte mezi ty návštěvníky, kteří v minulých dnech využili možnosti zadání dotazu do naší odborné poradny a marně čekáte na odpověď, prosím přijměte naší omluvu. Vámi zadaná data se bohužel nedostala včas do našich rukou.

Problematika přesahů nehomogenních hydroizolací

Kvalitní natavení homogenních hydroizolací je mimo jiné spojeno s dlouhodobou spolehlivostí a vodotěsností jejich přesahů. Toto ovšem zdaleka nemusí platit u přesahů nehomogenních hydroizolací.

Tepelná ochrana budov – Část 3

Základní tepelně technická norma ČSN 730540 se v letošním roce postupně celá obnovuje. Nyní ČSNI vydal třetí část této normy, která stanovuje národní normové, charakteristické a fyzikální veličiny stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva.

Kontrola výstavby užitných plochých střešních plášťů

Již od pradávné minulosti se výstavba všech druhů objektů, chatrčemi počínaje a mrakodrapy konče, dělí na několik velice významných etap. Každá pak je něčím specifická a hraje významnou roli v rámci celého díla, ať už pozitivní či negativní.

Živičné šindele – chyby v odvětrávání

Pro správnou funkci a dlouhodobou životnost šikmého střešního pláště krytého živičnými šindely je zajištění odvětrávání. Proto se na problém odvětrání podíváme v dalším díle našeho seriálu po poruchách šikmých střech s krytinou ze živičných šindelů.

Vliv zanedbání tepelných mostů u dvouplášťových fasád

Ve své praxi se často setkáváme s tím, že při řešení návrhů tloušťky tepelné izolace u dvouplášťových provětrávaných fasád, není zvolen odpovídající výpočtový postup dostatečně vystihující tepelně-vlhkostní chování konstrukce.

Tepelné izolace pomocí počítače

Přinášíme výsledky poslední ankety, ve které jsme se ptali na otázku, zda při návrzích tepelných izolací využíváte speciální výpočtové programy.

Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky

Při projektování půdních vestaveb je nutno vždy v první řadě zohlednit hledisko statiky. To konkrétně znamená...

Materiál pro provizorní zakrytí střech ze živičných šindelů

V minulých článcích o poruchách střešních plášťů s krytinou ze živičných šindelů jste si mohli přečíst zajímavé informace o podkladu pro krytinu. Nyní si ukážeme, čím je vhodné v případě potřeby připravený podklad zakrýt, aby nedošlo k znehodnocení celé střešní skladby.

konference IZOLACE 2006

Portál www.izolace.cz se i pro letošní rok stal hlavním internetovým partnerem připravované odborné konference o stavebních izolacích a stavební fyzice nazvané IZOLACE 2006.

Vyrovnání podkladu

V našem malém putování po poruchách šikmých střešních pláštů s krytinou ze živičných šindelů pokračujeme krásnou ukázkou špatného vyrovnání podkladu před aplikací krytiny.

Stříkané PUR hydroizolační systémy Coniroof/Conipur na plochých střechách

Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní nejen funkci celé budovy, ale zvýší se tím náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a to jak z hlediska vodonepropustnosti, tak i z hlediska co nejkvalitnější aplikace hydroizolace na stavbě včetně opracovatelnosti detailů.

Regenerace panelové výstavby 2005

Odborná celostátní konference Regenerace panelové výstavby – místo setkání zástupců státní správy, předních odborníků s odbornou veřejností i vlastníky panelových domů.

Tepelné izolace podkroví v šikmé střeše

V několika uplynulých letech jsme se měli možnost setkat s mnoha reklamacemi staveb se šikmými střechami. Námitky uživatelů a investorů, neboť to byla výhradně tato skupina, která se s námi kontaktovala, se týkaly převážně výskytu nadměrné vlhkosti a kapalné vody ve střešní skladbě.